NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati seminarima uživo ili online.

Datum Naziv seminara Predavač  Prijava

Cijena / Trajanje

Sadržaj

Seminar

12.10.2020.

Postupanja u žalbenim i upravnim postupcima, najnoviji primjeri iz prakse DKOM-a

Anđelko Rukelj dip.iur., Daria Duždević dip.iur

PRIJAVA NA SEMINAR

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel Westin, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

19.10.2020.

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Iva Šuler, dipl.iur 
Biljana Lerman, dipl.iur

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel Westin, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

26.10.2020.

Ključna pravna praksa, izrada zapisnika, odluka i ugovora; Praktični rad s vježbama

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA SEMINAR

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel Westin, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Webinar

30.10.2020.

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Iva Šuler, dipl.iur 
Biljana Lerman, dipl.iur

PRIJAVA NA SEMINAR

Redovna cijena: 990,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

09.11.2020.

Najnovija praksa DKOM-a, s posebnim naglaskom na specifičnosti u građevinskim radovima

Anđelko Rukelj dip.iur., Daria Duždević dip.iur

PRIJAVA NA SEMINAR

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel Westin, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

16.11.2020.

Radionica javne nabave, provedba jednostavne nabave; Koraci u provedbi otvorenog postupka javne nabave; Pravna shvaćanja, praktični rad s vježbama

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA SEMINAR

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel International, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

23.11.2020.

Planiranje, Jednostavna nabava uz primjer općeg akta, Upravljanje ugovorima – izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid

Iva Šuler, dipl.iur 
Biljana Lerman, dipl.iur

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel International, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

02.12.2020.

NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I PRAKSA VISOKOG UPRAVNOG SUDA

Anđelko Rukelj dip.iur., Daria Duždević dip.iur

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel International, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

Seminar

07.12.2020.

PRAKTIČNA JAVNA NABAVA: PREGLED I OCJENA PONUDA – ESPD i e-CERTIS, ENP, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Hotel International, Zagreb

Detaljan raspored seminara – PDF

PRIJAVNICA