Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, vrste okvirnih sporazuma i praktična primjena, prednosti korištenja objedinjenog iznosa, granice primjene članaka 263. i 293. i primjeri iz aktualne prakse

Ovom edukacijom će ukazati na važnost odabira odgovarajućeg postupka nabave, što propisuju ZJN 2016 i nove Smjernice MINGOR-a o jednostavnoj nabavi, kako izgleda kvalitetan interni pravilnik o jednostavnoj nabavi te dokumentacija postupka jednostavne nabave.

Također ćemo proći glavne značajke otvorenog postupka javne nabave, izradu kvalitetne dokumentacije o nabavi s posebnim osvrtom na razloge isključenja, kriterije za odabir gospodarskog subjekta i kriterij za odabir ponude.

U drugom dijelu predavanja ćemo obuhvatiti specifičnosti okvirnog sporazuma, prednosti i mane, posebnosti kod raspisivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude.
Kroz izlaganje ćemo obraditi i preporučiti za koje predmete je pogodan okvirni sporazum, kada se preporuča sklapanje s jednim, a kada s više gospodarskih subjekata, sklopiti obvezujući ili neobvezujući okvirni sporazum i kada provoditi okvirni sporazum s mini nadmetanjem.

Edukacija će detaljno obraditi i temu objedinjenog iznosa – koje su prednosti navedenog instituta kada ga primijeniti i kako prilagoditi dokumentaciju o nabavi za primjenu objedinjenog iznosa. Zadnja tema je i granica upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda, primjena članka 293. i 263. ZJN 2016 s puno kvalitetnih primjera iz prakse za sve navedene teme.

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjera znanja
Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Seminar 
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom edukacije

Dodatno za polaznike seminara:
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

 

CIJENA

Redovna cijena
Seminar – 171,00 EUR*
20% popusta za prijavu s 4 i više polaznika iz iste organizacije – 136,80 EUR*
10% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 153,90 EUR*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Raspored sati

9:00 - 10:30
Odabir odgovarajućeg postupka nabave i jednostavna nabava
o Odabir odgovarajućeg postupka nabave o Nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a) o Interni Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave o Provođenje postupka jednostavne nabave
Predavači
Matija Mikac
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Otvoreni postupak javne nabave
o Izrada kvalitetne dokumentacije o nabavi o Tehničke specifikacije o Osnove za isključenje gospodarskog subjekta o Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta o Kriteriji za odabir ponude o Indicije o Uočavanje nelogičnosti o Kada prijaviti utvrđenu sumnju Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja
Predavači
Matija Mikac
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Okvirni sporazum
o Okvirni sporazumi zakonski okvir o Vrste i praktična primjena o Rokovi i broj gospodarskih subjekata sa kojima se može sklopiti o Kod OS s više gospodarskih subjekta koju vrstu odabrati o Jamstva i obveza sklapanja ugovora o javnoj nabavi o Prednosti, nedostatci, moguće zlouporabe o Kada i kako primijeniti objedinjeni iznos
Predavači
Helena Plemenik
Primjene članaka 263. i 293. ZJN 2016
o Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata o Kada se može odnosno kada se mora tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje informacija ili dokumentacije o Gdje je granica pregovaranja o Koliko Naručitelj smije biti instruktivan
Predavači
Helena Plemenik
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Primjeri iz prakse
Predavači
Helena Plemenik
Matija Mikac
Matija Mikac
Voditelj Grupe za nabavu za potrebe Društva u Hrvatskim cestama d.o.o.
Stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017). Javnom nabavom se aktivno bavi od 2014. godine.
Helena Plemenik
Helena Plemenik
Voditelj grupe za poslove podrške javnoj nabavi - Hrvatske ceste d.o.o.
Stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017). Javnom nabavom bavi se 17 godina.

Datum

23.09.2024

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr
PRIJAVI SE

Predavači