Što znači priprema postupka za naručitelja, a što za ponuditelja, gdje su se kriju potencijalne greške? Kako odlučiti koju tehniku ugovaranja koristiti – okvirnog sporazuma vs. dinamičkog sustava nabave?

OPIS EDUKACIJE

Marijana Šperanda
“Zakonodavac je važećim Zakonom o javnoj nabavi je ne samo propisao postupanja naručitelja kod postupaka javne nabave već je stavio i veliki naglasak na fazu pripreme postupka. Pri tome je propisao neke određene odredbe kao što je potreba istraživanja tržišta i provedbe prethodnih savjetovanja, uzimajući u obzir specifičnosti različitih predmeta nabave. Kad je riječ o ponuditeljima i njihovoj pripremi za postupak nabave, zakon im je također omogućio prilično veliku slobodu oko načina sudjelovanja te im je omogućio da u javnoj nabavi sudjeluju s drugim gospodarskim subjektima ako samostalno nisu u mogućnosti odraditi ugovor. Međutim, tu ponuditelji imaju dosta upitnika, pogotovo kad je riječ o tome kako se međusobno organizirati ili kako npr. popuniti ESPD obrazac, pogotovo kad ne sudjeluju samostalno. Na edukaciji će polaznici dobiti odgovore na ova i druga pitanja, bit će upoznati s primjerima iz prakse te kako se snaći s najčešćim pogreškama.”

Danijela Antolković
„U okviru navedene edukacije polaznici će se upoznati sa najnovijom praksom DKOM-a i VUS-a s naglaskom na određene radnje u postupku odnosno institute kod kojih je praksa pokazala koje su najčešće pogreške naručitelja u fazi izrade dokumentacije o nabavi i u fazi pregleda i ocjene ponuda.

Tako će se kroz praktične primjere ukazati kako odrediti tehničke specifikacije bez da se pogoduje određenom gospodarskom subjektu, kako pravilno utvrditi udovoljavaju li ponuditelji propisanim tehničkim specifikacijama, te na koji način dokazati učinjene povrede u žalbenom postupku.

Nadalje će se prikazati kako postupati prilikom nejasnoća u ponudama, na koji način pravilno primijeniti institut pojašnjavanja i upotpunjavanja ponude, te koja su prava i obaveze kako li naručitelja tako i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda.“

Zvonimir Jukić
„Nastavno, kroz praksu DKOM-a i VUS RH-a obradit će se slučajevi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave, kako li zbog obveznih tako i fakultativnih razloga. Također će se dati osvrt i na samokorigiranje, kao mjere koje ponuditelji mogu poduzeti kako ipak ne bi bili isključeni iz postupka javne nabave. Ukazat će se i na prava i obveze naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda u vezi ponuditeljevog isključenja ili njegovog odabira u postupku javne nabave.“

Klaudija Kralj
“Zakon o javnoj nabavi u članku 154. i 155. definira dinamički sustav nabave kao tehniku i instrument elektroničke i zbirne nabave uobičajenih predmeta općedostupnih na tržištu. Postupak se odvija u dvije faze, a na njega se primjenjuju pravila ograničenog postupka nabave na odgovarajući način.

Dinamički sustav se za razliku od okvirnog sporazuma može naknadno skratiti ili produljiti bez potrebe za dodatnim obrazloženjima, a ponuditelji ne moraju svaki puta ispočetka dokazivati nepostojanje osnova za isključenje.

Dinamički sustav nabave je stoga koristan alat za ubrzanje procesa u postupcima javne nabave, a što je vidljivo u kratkim zakonskim rokovima provedbe.”

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,21 EUR* | 1290 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,97 EUR* | 1032 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,97 EUR* | 1032 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Raspored sati

9:00 - 10:30
Priprema postupka javne nabave iz pogleda Naručitelja i Ponuditelja – Kako spriječiti greške u nastavku procesa
o Sudjelovanje gospodarskih subjekata u javnoj nabavi kroz različite uloge – sam ili s drugima o Istraživanje tržišta i savjetovanje naručitelja od strane gospodarskih subjekata – kako zadržati pravu mjeru i spriječiti sukob interesa o Oslanjanje nasuprot podugovaranju – kada i zašto o Priprema ESPD zahtjeva i odgovora kroz obrazloženja i najčešće pogreške kod pripreme i popunjavanja o Troškovnici kroz najčešće pogreške u praksi – pogreške naručitelja i ponuditelja
Predavači
Marijana Šperanda
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Tehničke specifikacije te pravilna primjena Instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda
o TEHNIČKE SPECIFIKACIJE o Zakonitost propisivanja u dokumentaciji o nabavi, pravilno utvrđivanje udovoljavanja istima, pogodovanje i pravila dokazivanja u žalbenom postupku o POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA o Dopuštenost i pravilna primjena, izmjena ponude o (PRAKSA DKOM I VUS)
Predavači
Danijela Antolković
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave
o Obvezni i fakultativni razlozi isključenja o Samokorigiranje o Praksa DKOM i VUS
Predavači
Zvonimir Jukić
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Okvirni sporazum vs. dinamički sustav nabave (DSN)
o Sličnosti i razlike između DSN-a i okvirnog sporazuma – prednosti i ograničenja o Grafički prikaz funkcioniranja dinamičkog sustava nabave o Prednosti i nedostaci za ponuditelje/natjecatelje o Primjeri upotrebe DSN u državama članicama
Predavači
Klaudija Kralj
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Radi kao načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.
Danijela Antolković
Danijela Antolković
Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Sudjeluje u pripremi, donošenju i provođenju odluka Državne komisije.
Zvonimir Jukić
Zvonimir Jukić
Član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Sudjelovao je u izradi i implementaciji EOJN-a RH; te je voditelj edukacijskog programa javne nabave. Ujedno je i član radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu
Obavlja poslove upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda.

Datum

22.05.2023

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr
PRIJAVI SE

Predavači