Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne kroz propise, praksu DKOM-a, VUS-a

Priprema i provedba postupka javne nabave predstavlja složen proces koji zahtijeva određena stručna znanja i kompetencije. Svrha ove radionice je da se kroz primjere iz prakse polaznicima približi jedan cjeloviti proces javne nabave – od planiranja do ugovaranja. Sudionike će se upoznati sa zakonskim odredbama kao i sveobuhvatnoj praksi DKOM-a i VUS-a te njihovom utjecaju na primjenu zakonskih propisa.

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj kako se priprema i provodi postupak javne nabave.

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,00 EUR* | 1288,40 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Raspored sati

9:00 - 10:30
Pripremne radnje
o Izrada plana nabave, o Odabir vrste postupka, o Ugovor ili okvirni sporazum, o Točne ili okvirne količine, o Imenovanje stručnog povjerenstva, o Istraživanje tržišta i provedba prethodnog savjetovanja, o Određivanje obvezne razine objave
Predavači
Biljana Lerman, Iva Grdić
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Izrada dokumentacije o nabavi
o Određivanje tehničkih specifikacija, o Troškovnik i jednakovrijednost, o Određivanje osnova za isključenje i uvjeta sposobnosti, o ESPD obrazac o Koje odredbe propisati u dijelu „Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - postavljanje proporcionalnih razina kvalifikacija i financijskih zahtjeva“ ili „Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma“. o određivanje kriterija za odabir ponude VJEŽBA: Određivanje kriterija za odabir ponude i kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata, provjera troškovnika i tehničkih specifikacija – rad u grupama
Predavači
Biljana Lerman, Iva Grdić
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 16:00
Otvaranje, pregled i ocjena ponuda
o (javno) otvaranje ponuda, o Računska pogreška o Izuzetno niska cijena o Pojašnjavanje i upotpunjavanje ponude o Ažurirani popratni dokumenti o Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Odluke naručitelja i žalbeni postupak o Odluka o odabiru i razlozi odabira, o Odluka o poništenju i razlozi poništenja, o Rok mirovanja i izvršnost odluke, o Završetak postupka javne nabave, o Postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe, o Sklapanje ugovora. VJEŽBA: Slučaj iz prakse – (ne)dopušteno pojašnjavanje/upotpunjavanje ponude – rad u grupama
Predavači
Biljana Lerman, Iva Grdić
Biljana Lerman
Biljana Lerman
Direktorica društva NABAVA d.o.o.
Stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave
Iva Grdić
Iva Grdić
Direktorica društva NABAVA d.o.o.
Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta „Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“.

Datum

30.10.2023

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr
PRIJAVI SE

Predavači