WEBINAR – 15.03.2021. – Radionica javne nabave za početnike i one koji žele ponoviti ključno znanje: Koraci u provedbi postupka javne nabave – Praktični rad s vježbama, provedba jednostavne nabave – 8 bodova – Marijana Šperanda