WEBINAR – 14.05.2021. – Kako izraditi dokumentaciju o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; koje su najčešće primjedbe posredničkih tijela; O čemu voditi računa prilikom provođenja postupka te realizacije ugovora – 8 bodova – Biljana Lerman, Iva Šuler