WEBINAR – 08.02.2021. – Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu, kako biti uspiješan u žalbenom postupku javne nabave? – 8 bodova – Zvonimir Jukić, Nikolina Bačurin

Autorzaostrog11

WEBINAR – 08.02.2021. – Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu, kako biti uspiješan u žalbenom postupku javne nabave? – 8 bodova – Zvonimir Jukić, Nikolina Bačurin

edukacija #javna nabava #zagreb #seminar #webinar #certifikat #bodovi #ekonomski najpovoljnija ponuda #jukić #pravna zaštita ponuditelja #ilba javna nabava

O autoru

zaostrog11 administrator

Napiši odgovor