WEBINAR – 15.02.2021. – Praktična strana javne nabave: tehničke specifikacije i troškovnici, oslanjanje i podugovaranje, stručnjaci u javnoj nabavi, statističko izvješće javne nabave; Praktični rad s vježbama – 8 bodova – Marijana Šperanda