O nama

Prof. dr. sc. Slavko Vidović

Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA (Inovacije / Liderstvo / Biznis / Agilnost) pokrenuta je od strane ILBA Instituta u vjeri da će nove ideje i poslovna umijeća u tvrtkama biti primjenjiva samo ako i lideri i menadžeri i radnici budu sinkronizirano pripremljeni i osposobljeni te ako razumiju značaj sinergije i implementacije novih znanja na svako radno mjesto.

Programi ILBA-e obuhvaćaju sadržaj za svaku od te tri ciljne skupine. Svaki program ili seminar njeguje tri edukacijske platforme: platformu znanja na skali od općih teorija do poslovnih znanja, platformu konkretnih rješenja na skali od svjetskih rješenja do rješenja partnera te platformu radionica i prakse na djelu. Upravo to nam daje temelje za vjerovanje u slogan „Praksa vođena teorijom“.

Svaki novi dan prilika je za širenje znanja i razmjenu iskustava među svima kojima su tržišni prioriteti efikasnost i konkurentnost poslovanja. Rješenje poslovnih problema nalazi se u integraciji teorije i prakse, sposobnosti i znanju svih aktera uključenih u poslovne procese te znanju i iskustvu menadžera i znanstvenika, stručnjaka i radnika. Liderima i menadžerima, ali i radnicima, potrebna su nova umijeća, koja treba vrlo brzo implementirati i primijeniti, a nakon samo nekoliko godina nadograditi novim znanjima. Brze promjene vanjskih uvjeta poslovanja, tehnologija, modela poslovanja te porast zahtjeva na umijeća pojedinaca, pokretat će nove cikluse obrazovanja koje potpomaže ILBA.

Naša Ustanova posebno širi znanja o postizanju konkurentske prednosti pomoću novih poslovnih modela i ICT-a. Budući da troškovi radne snage u uslužnim djelatnostima čine preko polovice troškova tvrtke, fokus je na efektivnosti uporabe radne snage i tehnologija. U tom kontekstu ICT rješenja često nisu prikladno implementirana, a ILBA potiče i bolju uporabu postojećih rješenja. Kroz seminare, radionice, okrugle stolove, e-Learning module, stalne konferencije i posjete svjetskih stručnjaka, Akademija integrira znanja i vještine koje povećavaju vrijednost pojedinca i tvrtke. „Praksa vođena teorijom“ rezultira novim poslovnim modelima, a na višoj razini uspješnom sinergijom gospodarstva i znanosti.

Uvažavajući aktivno cjeloživotno obrazovanje na fakultetima, ILBA potiče suradnju među fakultetima na inovacijama programa za cjeloživotno obrazovanje, na izradi rječnika pojmova u nacionalnom jezičnom prostoru te na izvedbi pojedinih seminara. U tom smislu ILBA katalizira procese suradnje različitih programa i na fakultetima i na poslovnim akademijama. ILBA doprinosi vrijednosti svih triju razina društva – djeluje na razini pojedinca, razini tvrtke i na nacionalnoj razini. U tom procesu pojedinac razvija vlastitu karijeru, tvrtke povećavaju kompetencije i vrijednosti, dok se na nacionalnoj razini vrijednosti ILBA-e odražavaju kroz sinergiju znanosti i gospodarstva. U procesu cjeloživotnog obrazovanja temeljna znanja stječu se na fakultetima i traju pedesetak godina; slijedeći su stupanj dvogodišnje MBA poslovne škole koje nadograđuju postojeća znanja na horizontu od dvadeset godina, a za praktična umijeća razvijaju se akademije poput ILBA-e gdje se u tri do pet mjeseci stječu znanja relevantna za idućih tri do pet godina. Pojedinac koji je uspješno savladao takav program, postaje još vredniji svojoj tvrtki, ali i na tržištu rada.

Prepoznavši da je tržište javne nabave u Repulici Hrvatskoj veće od 40 mlrd. kuna godišnje, a kako se stjecanjem znanja i vještina iz područja javne nabave podiže razina boljeg gospodarenja proračnskim sredstvima, Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA u svoje standardne Programe edukacije, odlučila je uvrstiti i Program izobrazbe i Programe redovitog usavršavanja iz područja javne nabave kao svoje stalne Programe.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je dana 4.09.2019., godine donijelo ovlaštenje KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 , Ur. Broj: 526-06-02-02-02/1-19-2, Evidencijski broj: 82, a koje vrijedo do 06.09.2022. godine.

Pridružite nam se i postanite polaznik međunarodne poslovne akademije za inovacije i vodstvo, gdje vam se pruža mogućnost profesionalnog i neprestanog usavršavanja koje je imperativ sve prisutnijeg procesa globalizacije. Vjerujemo da ćete prepoznati razvojne vrijednosti koje ILBA nudi, te da će ona postati “trg” na kojem profesori i praktičari proaktivno razmjenjuju znanja i uče na putu „prakse vođene teorijom“.

Prof. dr. sc. Slavko Vidović