Platforma za upravljanje javnom nabavom

BROŠURA pdf.

SPIN je InfoDom platforma za upravljanje pripremom proračuna, planiranjem potreba te donošenjem i provedbom plana nabave.

SPIN prati sve izvore financiranja, kako proračunska sredstva, vlastite prihode, kredite, EU sredstva te zajednička ulaganja. Koriste ga svi sudionici u svim fazama rada.

SPIN prati objave postupaka javne nabave kao i provedbu jednostavnih nabava, vodi registar postupaka, ponuda, ugovora, okvirnih sporazuma, narudžbenica, računa po tim dokumentima i njihovih plaćanja, sve na jednom mjestu.

SPIN je cloud sustav pa korisniku nije potrebna vlastita infrastruktura (serveri, informatičari, licence…) te je dostupan s bilo kojeg mjesta uz maksimalnu sigurnost za Vaše podatke. Jednostavan za korištenje a moćan u analizama i izvještajima.

SPIN jednako koriste tijela središnje države, jedinice lokalne i područne samouprave kao i tvrtke u njihovom vlasništvu. SPIN je integriran sa sustavom unutarnjih kontrola (FMC) i Elektroničkim oglasnikom javne nabave (EOJN Narodnih novina).

Za sve dodatne informacije obratite se na: smart.nabava@infodom.hr