Praktična primjena Ekonomski najpovoljnije ponude

Datum:26. rujna 2019.
Naziv usavršavanja:RADIONICA JAVNE NABAVE: PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA OD POČETKA DO KRAJA – JEDNOSTAVNA NABAVA I JAVNA NABAVA
Predavači:Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak
Lokacija:Hotel Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9
Preuzmi program:PDF
Prijavnica: Prijavite se