Program izobrazbe

Da bi ostvarila uvjete za izdavanje certifikata u području javne nabave, osoba mora završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (specijalistički program).

Specijalistički program sastoji se od dva dijela:

  1. Programa izobrazbe u području javne nabave (Program izobrazbe);
  2. pisanog ispita.

Osobe koje su završile Program izobrazbe te im je Ustanova za obrazovanje odraslih-ILBA kao nositelj programa izdalo potvrdu o pohađanju tog programa mogu pristupiti pisanom ispitu.
Program izobrazbe mogu izvoditi stručne osobe iz članka 16. ovoga Pravilnika.
Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 35.
Nositelji programa vode evidenciju prisutnosti polaznika Programa izobrazbe.
Nositelji programa izdaju potvrdu o pohađanju izobrazbe polazniku izobrazbe koji je bio prisutan na najmanje 75% njegova propisanog trajanja.
Potvrda o pohađanju izobrazbe važeća je tri godine u kojem roku polaznik mora pristupiti pisanom ispitu.