NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar)
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati edukaciji uživo ili online.

Datum Naziv seminara Predavač  Prijava

Cijena / Trajanje

Sadržaj

WEBINAR

18.01.2021.

Praktična strana javne nabave: važnost dokumentacije o nabavi s ključnim točkama, pregled i ocjena ponuda s naglaskom na trenutno najspornije dijelove, oslanjanje i podugovaranje, ekonomski najpovoljnija ponuda, praktični rad s vježbama

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 990,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

25.01.2021.

Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi – upravljanje, izmjene, raskid, registar; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata s praktičnim primjerima

Biljana Lerman, dipl.iur.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 990,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

08.02.2021.

Pravna zaštita ponuditelja i postupanje naručitelja u žalbenom postupku za javnu nabavu, kako biti uspješan u žalbenom postupku JN?

Zvonimir Jukić, Nikolina Bačurin

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

15.02.2021.

Praktična strana javne nabave: tehničke specifikacije i troškovnici, oslanjanje i podugovaranje, stručnjaci u javnoj nabavi, statističko izvješće javne nabave; Praktični rad s vježbama

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

22.02.2021.

Kriteriji za kvalitativni odabir i oslanjanje na sposobnost drugih GS, moguća ogranićenja oslanjanja (robe,usluge,radovi); najnoviji primjeri iz prakse DKOM-A I VUS-a, sve zamke pregleda i ocjene ponuda, praktična primjena ENP-a u javnoj nabavi

Anđelko Rukelj, dipl.iur, Daria Duždević, dipl. iur.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

15.03.2021.

Radionica javne nabave za početnike i one koji žele ponoviti ključno znanje: Koraci u provedbi postupka javne nabave – Praktični rad s vježbama, provedba jednostavne nabave

Marijana Šperanda, dipl.oec

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar – online usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

PRIJAVNICA