SEMINARI UŽIVO / WESTIN – 17.05.2021. – Ključne odrednice dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik , jednostavna nabava, pregled i ocjena ponuda s naglaskom na trenutno najspornije dijelove, oslanjanje i podugovaranje, ekonomski najpovoljnija ponuda – Praktični rad s vježbama – 8 bodova – Marijana Šperanda