WEBINAR – 18.01.2021. – Praktična strana javne nabave: važnost dokumentacije o nabavi s ključnim točkama, pregled i ocjena ponuda s naglaskom na trenutno najspornije dijelove, oslanjanje i podugovaranje, ekonomski najpovoljnija ponuda, praktični rad s vježbama – 8 bodova – Marijana Šperanda

O autoru

zaostrog11 administrator

Napiši odgovor