OBAVIJEST: Programi usavršavanja iz javne nabave održavaju se u skladu s uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

PROGRAMI USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE ZAGREB - 8 bodova

Trajanje programa

Programi usavršavanja provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica.

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa usavršavanja je 50. Nositelj programa vodi evidenciju prisutnosti polaznika redovitog usavršavanja. Svakom polazniku programa usavršavanja nositelj programa izdaje potvrdu o pohađanju.

Stručne osobe

Za potrebe provedbe Programa usavršavanja u području javne nabave, Ustanova za obrazovanje odraslih-ILBA, angažirala je stručne osobe iz članka 16. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)

Mjesto i lokacija

Izvođenje jednodnevnih Programa usavršavanja je u poslovnim prostorijama Ustanove za obrazovanje odraslih-ILBA, na adresi Andrije Žaje 61/1, 10 000 Zagreb

Produženje certifikata u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka važenja certifikata.

Popis programa usavršavanja

Središnje tijelo za javnu nabavu na Portalu javne nabave (www.javnanabava.hr) vodi Popis programa usavršavanja koji sadržava podatke o svim odobrenim programima usavršavanja.

Želite saznati više o Programima usavršavanja?

Za sve dodatne informacije stučno osoblje Ustanove za obrazovanje odraslih-ILBA, stoji Vam na raspolaganju!

Najnoviji projekti ILBA-e

Svi programi usavršavanja odobreni su od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave. Evidencijski broj u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je 82.

Polaznici o Ustanovi za obrazovanje ostalih-ILBA

Pročitajte što polaznici govore o nama:

Vijesti

11. studenoga 2019. Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela je akte kojima se od 1. siječnja 2020. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Više na www.javnanabava.hr

Referentna lista naših klijenata

Ustanova za obrazovanje odraslih-ILBA, osnovana je 2016. godine, od kada aktivno djeluje na prostoru Republike Hrvatske i regije u području obrazovanja odraslih.