Reference

Naša Ustanova posebno širi znanja o postizanju konkurentske prednosti pomoću novih poslovnih modela. Budući da troškovi radne snage u uslužnim djelatnostima čine preko polovice troškova tvrtke, fokus je na efektivnosti uporabe radne snage i tehnologija. U tom kontekstu ICT rješenja često nisu prikladno implementirana.

 • 3 MAJ BRODOGRADILIŠTE
 • AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
 • AGENCIJA ZA REVIZIJU, SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
 • AGMAR D.O.O.
 • AKD D.O.O.
 • BIOMAX D.O.O.
 • CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO OSIJEK
 • DALEKOVOD
 • DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.
 • DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
 • EDING D.O.O.
 • EKO-FLOR PLUS D.O.O.
 • EKONERG D.O.O.
 • ERICSSON NIKOLA TESLA
 • GRAD DUGO SELO
 • GRAD SVETI IVAN ZELINA
 • GRAD ZAGREB
 • GRAD ZAGREB, URED ZA JAVNU NABAVU
 • GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,IZGRADNJU
 • GRADSKA TRŽNICA D.O.O.
 • HEP D.O.O.
 • HEP PROIZVODNJA D.O.O. KTE JERTOVEC
 • HEP PROIZVODNJA D.O.O., POGON-OSIJEK
 • HEP PROIZVODNJA D.O.O., SEKTOR ZA TERMOELEKTRANE, TE-TO SISAK
 • HIDROREGULACIJA D.D.
 • HP-HRVATSKA POŠTA D.O.O.
 • HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
 • HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
 • HRVATSKA NARODNA BANKA 
 • HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
 • HRVATSKE CESTE D.O.O.
 • HRVATSKE VODE
 • HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.
 • HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
 • HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.
 • HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.
 • INSIG2 
 • INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ 
 • INSTITUT ZA FIZIKU
 • INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
 • INVESTINŽENJERING D.O.O.
 • JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD
 • JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DARUVARA
 • KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE
 • KOMING D.O.O.
 • KOMUNALAC D.O.O. KORENICA 
 • KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
 • KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU
 • LNG HRVATSKA D.O.O.
 • LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAPADNA SLAVONIJA
 • LUČKA UPRAVA PLOČE
 • MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE
 • MINISTARSTVO FINANCIJA
 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,OBRTA I PODUZETNIŠTVA
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 • MINISTARSTVO TURIZMA
 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 • MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA 
 • NARODNE NOVINE
 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
 • NORD – ING D.O.O.
 • ODVJETNIČKO DRUŠTVO BABIĆ&ČIBARIĆ D.O.O.
 • OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
 • OPĆINA KAMANJE
 • OPĆINA KLAKAR
 • OPĆINA PRESEKA
 • PETROKEMIJA,D.D. KUTINA
 • PLINACRO
 • PLOVPUT D.O.O. SPLIT 
 • RASCO D.O.O.
 • SEDRA CONSULTING D.O.O.
 • SPAN D.D.
 • SREDIŠNJI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
 • STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. OGULIN
 • SVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET
 • SWIETELSKY D.O.O.
 • TERRA JASKSA D.O.O.
 • UNI, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE
 • VARKOM D.D.
 • VETROPACK STRAŽA D.D.
 • VG VODOOPSKRBA D.O.O.
 • VODNE USLUGE D.O.O.
 • VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.
 • VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.
 • ZAGREB – MONTAŽA D.O.O.
 • ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA ZRINJEVAC
 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Sljedeća edukacija

Pregovarački postupak, zajednica ponuditelja i karteli u javnoj nabavi, postupak nabave po grupama predmeta nabave, najčešći propusti u postupcima javne nabave

SEMINAR
27 svibnja 2024
- Ustanova - ILBA
 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi