Savjetodavne usluge u području javne nabave

S obzirom na našu stručnost i dugogodišnje djelovanje, uspješno odrađujemo savjetodavne usluge iz područja javne nabave.

Prilagođavamo se Vašim potrebama i načinu rada kako bi se što lakše uklopili u Vaš poslovni proces te izvršili sve svoje zadatke na našu korist i zadovoljstvo.

Uslugu savjetovanja pružamo zajedno s našim partnerom InfoDom d.o.o.

Usluge koje pružamo:

 • Strateško savjetovanje u procesu planiranja sustava javne nabave
 • Pomoć pri izradi i objavi planova nabave naručitelja
 • Pomoć pri izradi i objavi registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Savjetovanje prilikom izrade godišnjeg budžeta i kalendara javne nabave
 • Savjetovanje prilikom izrade javnonabavne strategije
 • Savjetovanje kod planiranja provedbe postupka te odabira najboljeg postupka javne nabave u okviru opisa i traženih uvjeta predmeta nabave
 • Savjetovanje kod definiranja i provedbe postupka uz primjenu
 • Savjetovanje i izrada dokumentacije o nabavi
 • Savjetovanje prilikom izrade uvjeta i zahtjeva u dokumentaciji o nabavi, ovisno o predmetu nabave
 • Savjetovanje prilikom definiranja i razrade prikladnih kriterija za odabir ponude
 • Savjetovanje naručiteljima prilikom sastavljanja odgovora na upite Ponuditelja/Natjecatelja
 • Savjetovanje ponuditeljima prilikom sastavljanja i dostave odgovora na upite Naručitelja
 • Savjetovanje prilikom pregleda i ocjene pristiglih ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
 • Savjetovanje prilikom izrade zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
 • Savjetovanje prilikom sastavljanja odgovora Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave po izjavljenoj žalbi gospodarskih subjekata
 • Pomoć pri javnom otvaranju ponuda kao ovlašteni član stručnog povjerenstva
 • Pružanje savjetodavnih usluga u svojstvu ovlaštenog internog revizora za cjelokupni proces provedbe postupka javne nabave
 • Usluge nadzora nad provedbom cjelokupnog postupka javne nabave
 • Pružanje usluga u okviru elektroničke komunikacije korištenjem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
 • Pružanje usluga izgradnje kapaciteta naručitelja kroz cjelokupnu edukaciju odgovornih osoba, izgradnja infrastrukture, mehanizama praćenja i analize potreba naručitelja – pomoć u razvoju profesionalizacije

Slobodno nam se obratite