Komunikacija između predavača i korisnika.

Komunikacija između predavača i korisnika.