Predavač je bio odličan, stručan

Predavač je bio odličan, stručan i detaljno je objašnjeno svaki korak na novoj platformi