Sve vezano za edukaciju je

Sve vezano za edukaciju je zadovoljilo moja očekivanja.