Testimonial Category: Javna nabava

5

5

Mala grupa dobra interakcija

Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana puna slušatelja, ali odgovaraju mi ovakva predavanja s manjim brojem sudionika. Interakcija je bolja.