dobra organizacija i raspored predavanja,

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.