Upitnik o zadovoljstvu polaznika ILBA edukacije

Molimo Vas odvojite nekoliko trenutaka i odgovorite na sljedeća pitanja jer nama Vaši odgovori pomažu kvalitetnije organizirati edukacije.

Anketa je anonimna i njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje kvalitete edukacije.

Anketa se provodi u 3 jednostavna koraka.

Korak 1. - Organizator i predavači


Ocjena organizatora

Ocijenite koliko ste zadovoljni s organizacijom, prostor, materijali, komunikacija
Molimo Vas navedite prijedloge o poboljšanju bilo kojeg aspekta edukacije (ukoliko nemate prijedloge, ostavite polja prazna).
Vaši dodatni komentari, kritike i prijedlozi na sveukupnu edukaciju (ukoliko nemate komentare, kritike i prijedloge, ostavite polja prazna).