Pregled i ocjena ponuda - nabava

Žalbeni postupci u pogledu novih izmjena Zakona o javnoj nabavi, žalbe prema novim pravilima, DKOM praksa iz prve ruke

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj kako postupati u pogledu žalbenog postupka na temelju zadnjih izmjena Zakon o javnoj nabavi.

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
– Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
− Zaprimanje i otvaranje
− Postupak pregleda i ocjene ponude

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom webinara

CIJENA

Redovna cijena – 144,67 EUR* | 1090 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 115,73 EUR* | 872 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 115,73 EUR* | 872 HRK* HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
Žalbeni postupci u pogledu izmjena Zakona o javnoj nabavi
- Novine u Zakonu o javnoj nabavi s osvrtom na nova pravila žalbenog postupka - Žalbeni postupak – prava i obaveze stranaka
Predavači
Danijela Antolković
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Praksa DKOM-a i VUS RH
- Najčešće pogreške pri izradi dokumentacije o nabavi (tehničke specifikacije, minimalne razine, razlozi isključenja i dr.) - Praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i VUS RH
Predavači
Danijela Antolković
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Praksa DKOM-a i VUS RH
- Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda (provjera razloga isključenja, provjera uvjeta sposobnosti, primjena upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda (čl. 293) - Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH
Predavači
Zvonimir Jukić
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Praksa DKOM-a i VUS RH
- Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda (APD – traženje/dostava, pojašnjavanje, nadopunjavanje (čl. 263), utvrđivanje niske cijene ponude, donošenje pojedinih odluka u postupku javne nabave (odabir/poništenje) - Praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i VUS RH-a
Predavači
Zvonimir Jukić
Danijela Antolković
Danijela Antolković
Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Sudjeluje u pripremi, donošenju i provođenju odluka Državne komisije.
Zvonimir Jukić
Zvonimir Jukić
Član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Sudjelovao je u izradi i implementaciji EOJN-a RH; te je voditelj edukacijskog programa javne nabave. Ujedno je i član radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Datum

12.12.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

WEBINAR
Tamo gdje se osjećate ugodno

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači