NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar)
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

POPUSTI – 10% za novog polaznika / 20% na 4 i više polaznika iz iste tvrtke  / 15% na dvodnevne seminare

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati edukaciji uživo ili online.

DatumNaziv seminaraPredavač PrijavaCijena / TrajanjeSadržaj

SEMINAR UŽIVO WESTIN

13.09.2021.

8 bodova

Najnovija rješenja DKOM-a i presude VUS-a

Anđelko Rukelj dip.iur.

Daria Duždević dip.iur.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

20.09.2021.

8 bodova

Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondovaBiljana Lerman dipl.iur.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

27.09.2021.

8 bodova

Tehničke specifikacije i troškovnici, oslanjanje i podugovaranje, stručnjaci u javnoj nabavi, pojašnjenja (293., 263.) – Praktični rad s vježbamaMarijana Šperanda dipl oec.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

28.09.2021.

8 bodova

Interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskid, aktualnosti u javnoj nabavi

Zvonimir Jukić mag.iur.

Ostap Graljuk dipl.ing.

Nikolina Bačurin dipl.oec.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

04.10.2021.

8 bodova

Najčešće greške u izradi dokumentacije o nabavi; rizici pregleda i ocjena ponuda u postupku javne nabave, gdje griješimo kod sastavljanja zapisnika o pregledu i ocjeni ponude; ekonomski najpovoljnija ponuda kroz praksu DKOM – a; kako se dobro obraniti u žalbenom postupku

Anđelko Rukelj dip.iur.

Daria Duždević dip.iur.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

18.10.2021.

8 bodova

Radionica javne nabave s vježbama i slučajevima iz prakse: jednostavna nabava, provedba otvorenog postupka javne nabave – s naglaskom na ključne faze i najčešće pogreškeMarijana Šperanda dipl oec.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

PRIJAVNICA