NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar)
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

POPUSTI – 10% za novog polaznika / 20% na 4 i više polaznika iz iste tvrtke  / 15% na dvodnevne seminare

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati edukaciji uživo ili online.

DatumNaziv seminaraPredavač PrijavaCijena / TrajanjeSadržaj

SEMINAR UŽIVO WESTIN

25.10.2021.

8 bodova

Pregled i ocjena s posebnim osvrtom na primjenu članka 293. i 263. ZJN 2016, Europska jedinstvene dokumentaciju o nabavi u EOJN RH – proširena verzija« (ESPD v.2.1) Praksa DKOM-a i VUS RH

Zvonimir Jukić mag.iur.

Ostap Graljuk dipl.ing.

Nikolina Bačurin dipl.oec.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

15.11.2021.

8 bodova

Tehničke specifikacije i troškovnici, specifičnosti DON, oslanjanje i podugovaranje, upravljanje ugovorima i OS; praktični rad s vježbamaMarijana Šperanda dipl.oec.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

16.11.2021.

8 bodova

Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Upravljanje ugovorima i jamstva

Biljana Lerman dipl.iur.

Zvonimir Jukić mag.iur.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

22.11.2021.

8 bodova

Odluke naručitelja u otvorenom postupku javne nabave, rizici pregleda i ocjene ponuda u postupku javne nabave, kriteriji za kvalitativni odabir GS – I. i II Dio., NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE

Anđelko Rukelj dip.iur.

Daria Duždević dip.iur.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

06.12.2021.

8 bodova

Radionica javne nabave za početnike i one koji žele ponoviti ključno znanje; koraci u provedbi postupka javne nabave – praktični rad s vježbama, provedba jednostavne nabaveMarijana Šperanda dipl.oec.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

07.12.2021.

8 bodova

Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova; Sukob interesa, istraživanje tržišta, kriteriji za odabir gospodarskih subjekata, ESPD obrazac; Najčešće preporuke posredničkih tijela i praksa DKOM i VUS-aBiljana Lerman dipl.iur.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

PRIJAVNICA