NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar)
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

POPUSTI – 10% za novog polaznika / 20% na 4 i više polaznika iz iste tvrtke  / 15% na dvodnevne seminare

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati edukaciji uživo ili online.

DatumNaziv seminaraPredavač PrijavaCijena / TrajanjeSadržaj

WEBINAR

11.02.2022.

8 bodova

Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi – upravljanje, izmjene, raskid, registar; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata s praktičnim primjerima poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvodaBiljana Lerman dipl.iur.PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

On line usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

SEMINAR UŽIVO

HOTEL WESTIN

14.02.2022.

8 bodova

Kako izbjeći pogreške u pripremi i provedbi postupka javne nabave (Koraci u provedbi postupaka javne nabave s ključnim točkama i značajkama, s naglaskom na otvoreni i pregovarački postupak javne nabave)

Zvonimir Jukić mag.iur.

Nikolina Bačurin dipl.oec.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Usavršavanje uživo

Detaljan raspored seminar – PDF

WEBINAR

21.02.2022.

8 bodova

Tehničke specifikacije i troškovnici, oslanjanje i podugovaranje, stručnjaci u javnoj nabavi, pojašnjenja (293., 263.) – praktični rad s vježbamaMarijana Šperanda dipl.oec.PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar

Detaljan raspored seminar – PDF

WEBINAR

28.02.2022.

8 bodova

Najnovija rješenja DKOM-a i presude VUS-a

Daria Duždević dipl.iur.

Anđelko Rukelj dip.iur.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar

Detaljan raspored seminara – PDF

SEMINAR UŽIVO

HOTEL WESTIN

07.03.2022.

8 bodova

Postupak prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Obnova od potresa sa strane nabave) Pregovarački postupka nabave, Ograničeni postupka nabave i Dinamički sustav nabave

Zvonimir Jukić mag.iur.

Nikolina Bačurin dipl.oec.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Usavršavanje uživo

Detaljan raspored seminar – PDF

SEMINAR UŽIVO

HOTEL WESTIN

14.03.2022.

8 bodova

Razlozi isključenja u postupcima javne nabave i aktualna praksa DKOM-a i VUS RH-a

Marijana Šperanda dipl.oec.

Saša Miroslavić, mag.oec.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Usavršavanje uživo

Detaljan raspored seminar – PDF

SEMINAR UŽIVO

HOTEL WESTIN

28.03.2022.

8 bodova

Elektronički oglasnik javne nabave RH-Pravilna primjena i korištenje,korak po korak

Ostap Graljuk, dipl.ing.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Usavršavanje uživo

Detaljan raspored seminar – PDF

PRIJAVNICA