NOVI SEMINARI:

Pridržavamo se svih mjera za prevenciju i kontrolu COVID-19 od HZJZ i hotela Westin.

Polaznici dobivaju:

– Radne materijale i dodatne materijale
– Savjetovanje tijekom seminara
– Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar)
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

POPUSTI – 10% za novog polaznika / 20% na 4 i više polaznika iz iste tvrtke  / 15% na dvodnevne seminare

Molimo Vas da nam klikom OVDJE javite želite li radije prisustvovati edukaciji uživo ili online.

DatumNaziv seminaraPredavač PrijavaCijena / TrajanjeSadržaj

WEBINAR 

14.05.2021.

8 bodova

Kako izraditi dokumentaciju o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; koje su najčešće primjedbe posredničkih tijela; O čemu voditi računa prilikom provođenja postupka te realizacije ugovora

Biljana Lerman, dipl.iur.

Iva Šuler, dipl.iur.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

17.05.2021.

8 bodova

Ključne odrednice dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik, jednostavna nabava, pregled i ocjena ponuda s naglaskom na trenutno najspornije dijelove,  oslanjanje i podugovaranje, ekonomski najpovoljnija ponuda, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMAMarijana Šperanda dipl oec.PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

WEBINAR

24.05.2021.

8 bodova

Javna nabava građevinskih radova u RH kroz praksu DKOM- a

Biljana Lerman, dipl.iur.

Anđelko Rukelj, dipl.iur

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

WEBINAR

07.06.2021.

8 bodova

Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Upravljanje ugovorima i jamstva

Biljana Lerman, dipl.iur.

Zvonimir Jukić, mag.iur.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

SEMINAR UŽIVO WESTIN

14.06.2021.

8 bodova

Koraci u provedbi otvorenog postupaka javne nabave s ključnim točkama i značajkama uz prikaz prakse DKOMA i VUS RH

Marijana Šperanda dipl oec.

Saša Miroslavić mag.oec.

Zvonimir Jukić, mag.iur.

PRIJAVA NA SEMINAR  

Redovna cijena: 1170,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Seminar usavršavanje

Detaljan raspored seminara – PDF

WEBINAR

18.06.2021.

8 bodova

Interni akt za jednostavnu nabavu, jednostavna nabava za EU projekte, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, izmjene i raskid, aktualnosti u javnoj nabavi

Zvonimir Jukić, mag.iur.

Nikolina Bačurin dipl.oec.

Ostap Graljuk dipl.ing.

PRIJAVA NA WEBINAR  

Redovna cijena: 1090,00 kn + PDV

od 09:00 do 16:15h

Webinar usavršavanje

Detaljan raspored webinara – PDF

PRIJAVNICA