PRIJAVNICA

Telefonski broj
Poštovani polaznici, ovim putem vas informiramo da Ustanova za obrazovanje odraslih - ILBA, temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), članak 440., te Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017), članak 14. i 30. ima pravnu obvezu prikupljati i dostavljati nadležnim tijelima sljedeće osobne podatke: ime i prezime polaznika, osobni identifikacijski broj (OIB) polaznika i datum rođenja polaznika. Navedeni osobni podaci, sukladno gore navedenim propisima, dostavljaju se Upravi za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb. Ujedno temeljem članka 7. Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), suglasan sam da mi se dostavljaju obavijesti o pogodnostima vezanim za programe o izobrazbi i usavršavanju iz područja javne nabave. Naglašavamo da se privola na primanje obavijesti može u bilo kojem trenutku opozvati pisanim i/ili elektroničkim putem kroz opciju „otkaz pretplate“ u e-mailu kojim se obavijest dostavlja.