SEMINAR

Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse

Ovom edukacijom ćemo vam ukazati na što treba obratiti pozornost kod odabira odgovarajućeg postupka nabave, što propisuju ZJN 2016 i nove Smjernice MINGOR-a o jednostavnoj nabavi, kako izgleda kvalitetan interni pravilnik o jednostavnoj nabavi te dokumentacija postupka jednostavne nabave. Također ćemo proći glavne značajke otvorenog postupka javne nabave, izradu kvalitetne dokumentacije o nabavi s posebnim …

Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse Pročitaj više »

Što znači priprema postupka za naručitelja, a što za ponuditelja, gdje su se kriju potencijalne greške? Kako odlučiti koju tehniku ugovaranja koristiti – okvirnog sporazuma vs. dinamičkog sustava nabave?

OPIS EDUKACIJE Marijana Šperanda “Zakonodavac je važećim Zakonom o javnoj nabavi je ne samo propisao postupanja naručitelja kod postupaka javne nabave već je stavio i veliki naglasak na fazu pripreme postupka. Pri tome je propisao neke određene odredbe kao što je potreba istraživanja tržišta i provedbe prethodnih savjetovanja, uzimajući u obzir specifičnosti različitih predmeta nabave. …

Što znači priprema postupka za naručitelja, a što za ponuditelja, gdje su se kriju potencijalne greške? Kako odlučiti koju tehniku ugovaranja koristiti – okvirnog sporazuma vs. dinamičkog sustava nabave? Pročitaj više »

[Održana Edukacija] Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, izvršavanje ugovora i OS-a nakon uvođenja EUR-a, smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave

Prati nas Instagram Facebook Linkedin Youtube 27.01.2023. godine predavačice Biljana Lerman i Iva Grdić, održale su seminar pod nazivom „Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, izvršavanje ugovora i OS-a nakon uvođenja EUR-a, smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave“. Na radionici su polaznici detaljno upoznali sudionike sa izmjenama i dopunama ZJN 2016 …

[Održana Edukacija] Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, izvršavanje ugovora i OS-a nakon uvođenja EUR-a, smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Pročitaj više »

Kako učinkovito upravljati poslovnim procesima (BPM)

Svrha edukacijske cjeline je upoznavanje polaznika s praktičnim i teorijskim osnovama upravljanja poslovnim procesima, od faza životnog ciklusa upravljanja poslovnim procesa, načina i vrsta modeliranja, mjerenja i analize, do upravljanja performansama procesa i uspostave procesne organizacije. Edukacijska cjelina „Osnove upravljanja poslovnim procesima“ obuhvaćala bi sljedeće teme: – Upravljanje poslovnim procesima – Arhitektura poslovnih procesa – …

Kako učinkovito upravljati poslovnim procesima (BPM) Pročitaj više »

Pregovaračke vještine (2 dana)

Jeste li se ikada našli u situaciji gdje Vam se nije svidio ishod dogovora ili sastanaka, ali niste znali kako pregovarati? Pregovaračke vještine vježbaju se kroz praksu bez obzira kojim se poslom bavili. Cilj edukacije je osposobiti polaznike za vođenje poslovnih pregovora te ih naučiti kako prilagoditi svoju komunikaciju situaciji i dionicima procesa pregovora. Na …

Pregovaračke vještine (2 dana) Pročitaj više »

Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju

Prati nas Instagram Facebook Linkedin Youtube 19.01.2023. godine održan je seminar i webinar pod nazivom Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju. Edukacija je obuhvatila znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Polaznici su tako imali priliku naučiti teoriju koja obuhvaća temu …

Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju Pročitaj više »

Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti kroz praksu DKOM-a i VUS-a, sve zamke pregleda i ocjene ponuda, kriterij za odabir ponude

Polaznici će se upoznati sa najnovijom praksom DKOM-a i VUS-a s naglaskom na izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Cilj ovakve edukacije je pružiti polaznicima detaljno razumijevanje postupaka i pravila koji se primjenjuju u postupcima javne nabave. Također, ukazati ćemo i na česte zamke prilikom pregleda i ocjene ponuda kao i na propuste prilikom …

Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti kroz praksu DKOM-a i VUS-a, sve zamke pregleda i ocjene ponuda, kriterij za odabir ponude Pročitaj više »

Ključne točke i problemi oko dokumentacije o nabavi, ispravna priprema i pregled tehničkih specifikacija, troškovnika, normi, pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja

Početak svih nepravilnosti naručitelja započinje pogreškama u Dokumentaciji o nabavi. Iako se čini sasvim lakim zadatkom napisati dokumentaciju, ipak se često zamke skrivaju u malim detaljima, nešto što smo možda previdjeli. Dalje, svatko tko je radio s troškovnicima zna koliko problema oni mogu izazvati ako nisu unaprijed valjano provjereni. Loš troškovnik na početku uzrokuje puno …

Ključne točke i problemi oko dokumentacije o nabavi, ispravna priprema i pregled tehničkih specifikacija, troškovnika, normi, pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja Pročitaj više »

Izmjena ZJN 2016-DKOM

Aktualnosti u sustavu javne nabave i najnovija praksa DKOM-A

U okviru navedene edukacije predavači Danijela Antolković i Zvonimir Jukić, članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, uvodno će upoznati polaznike sa novinama u području javne nabave i utjecaju izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi na pravnu zaštitu ali i na sustav javne nabave općenito. Polaznici će se upoznati sa najnovijom praksom DKOM-a …

Aktualnosti u sustavu javne nabave i najnovija praksa DKOM-A Pročitaj više »

Pregled i ocjena ponuda - nabava

Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave

Upoznajte se s recentnom praksom na području javne nabave: najčešće pogreške naručitelja u svim fazama, kakva je recentna praksa kontrolnih tijela, praksa DKOM-a u 2023. godini  te prođite kroz kontrolnu listu posredničkih tijela za ex post provjeru – korak po korak, od pitanja do pitanja, kako biste se upoznali s detaljnim postupkom provjere vaših postupaka …

Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave Pročitaj više »