SEMINAR

Pregovarački postupak, zajednica ponuditelja i karteli u javnoj nabavi, izrada kvalitetne dokumentacije o nabavi, Pregled i ocjena ponuda, Prikaz prakse DKOM-a kroz praktične primjere

U prvom dijelu predavanja ćete osvježiti i dopuniti znanje o pregovaračkom postupku javne nabave, saznati koje prednosti i rizike nosi ujedinjenje u zajednicu ponuditelja, te ponešto o kartelima u javnoj nabavi. U drugom dijelu predavanja ćemo zajedno proći najbitnije sastavnice dokumentacije o nabavi, kroz odredbe iz Zakona i primjere iz prakse vidjeti gdje nam se …

Pregovarački postupak, zajednica ponuditelja i karteli u javnoj nabavi, izrada kvalitetne dokumentacije o nabavi, Pregled i ocjena ponuda, Prikaz prakse DKOM-a kroz praktične primjere Pročitaj više »

Copy of Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse

Ovom edukacijom ćemo vam ukazati na što treba obratiti pozornost kod odabira odgovarajućeg postupka nabave, što propisuju ZJN 2016 i nove Smjernice MINGOR-a o jednostavnoj nabavi, kako izgleda kvalitetan interni pravilnik o jednostavnoj nabavi te dokumentacija postupka jednostavne nabave. Također ćemo proći glavne značajke otvorenog postupka javne nabave, izradu kvalitetne dokumentacije o nabavi s posebnim …

Copy of Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse Pročitaj više »

Novine i izazovi u sustavu javne nabave u 2023. godini; Izbor iz najnovijih rješenja DKOM-a u uz naglasak na pregled i ocjenu ponuda i bitne povrede postupka; Smjernice uprave za politiku javne nabave

Na ovoj radionici vodit ćemo Vas korak po korak kroz postupak javne nabave, uz naglasak na ključne faze u cilju što uspješnije provedbe postupka javne nabave te ukazati na primjenu važnih instituta ZJN 2016 kroz praksu naručitelja i DKOM-a, a u cilju izbjegavanja osobito bitnih povreda postupka javne nabave, u cilju što uspješnije provedbe postupka. …

Novine i izazovi u sustavu javne nabave u 2023. godini; Izbor iz najnovijih rješenja DKOM-a u uz naglasak na pregled i ocjenu ponuda i bitne povrede postupka; Smjernice uprave za politiku javne nabave Pročitaj više »

Kako ispravno pripremiti DON s prilozima i popuniti ESPD obrazac po pojedinim točkama? Što je važno kod pripreme ENP i analize bodovanja? Postoji li način da naručitelj olakša bodovanje? Je li provedba zelene javne nabave obvezna i zašto je to važno?

“Zakonodavac je važećim Zakonom o javnoj nabavi je propisao postupanja naručitelja u svim fazama postupka javne nabave. Kad je riječ o ponuditeljima i njihovoj pripremi za postupak nabave, zakon im je također omogućio prilično veliku slobodu oko načina sudjelovanja te im je omogućio da u javnoj nabavi sudjeluju s drugim gospodarskim subjektima ako samostalno nisu …

Kako ispravno pripremiti DON s prilozima i popuniti ESPD obrazac po pojedinim točkama? Što je važno kod pripreme ENP i analize bodovanja? Postoji li način da naručitelj olakša bodovanje? Je li provedba zelene javne nabave obvezna i zašto je to važno? Pročitaj više »

Planiranje, Jednostavna nabava uz primjer općeg akta, Upravljanje ugovorima – izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid

„Planiranje predstavlja izuzetno važan dio procesa nabave i dobro planiranje je preduvjet za zakonito i pravilno provođenje postupaka javne nabave. Praksa pokazuje da postoji niz nejasnoća oko planiranja pa je cilj ove radionice razjasniti sva sporna pitanja koja su vezana uz planiranje i izradu plana nabave. Sudionike će se upoznati i sa specifičnostima i načinom …

Planiranje, Jednostavna nabava uz primjer općeg akta, Upravljanje ugovorima – izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid Pročitaj više »

Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne kroz propise, praksu DKOM-a, VUS-a

Priprema i provedba postupka javne nabave predstavlja složen proces koji zahtijeva određena stručna znanja i kompetencije. Svrha ove radionice je da se kroz primjere iz prakse polaznicima približi jedan cjeloviti proces javne nabave – od planiranja do ugovaranja. Sudionike će se upoznati sa zakonskim odredbama kao i sveobuhvatnoj praksi DKOM-a i VUS-a te njihovom utjecaju …

Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne kroz propise, praksu DKOM-a, VUS-a Pročitaj više »

Kako se snaći s ESPD obrascem i što treba ispuniti po pojedinim točkama? Koliko je zaista važno pravilno pripremiti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i što je namjera zakonodavca kod pojedinih točaka zapisnika? Je li bitno što i kako mijenjamo u ugovoru i na koji način ispravno pripremiti anex ugovoru?

“Zakonodavac je važećim Zakonom o javnoj nabavi je propisao postupanja naručitelja u svim fazama postupka javne nabave. Kad je riječ o ponuditeljima i njihovoj pripremi za postupak nabave, zakon im je također omogućio prilično veliku slobodu oko načina sudjelovanja te im je omogućio da u javnoj nabavi sudjeluju s drugim gospodarskim subjektima ako samostalno nisu …

Kako se snaći s ESPD obrascem i što treba ispuniti po pojedinim točkama? Koliko je zaista važno pravilno pripremiti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i što je namjera zakonodavca kod pojedinih točaka zapisnika? Je li bitno što i kako mijenjamo u ugovoru i na koji način ispravno pripremiti anex ugovoru? Pročitaj više »

Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse

Ovom edukacijom ćemo vam ukazati na što treba obratiti pozornost kod odabira odgovarajućeg postupka nabave, što propisuju ZJN 2016 i nove Smjernice MINGOR-a o jednostavnoj nabavi, kako izgleda kvalitetan interni pravilnik o jednostavnoj nabavi te dokumentacija postupka jednostavne nabave. Također ćemo proći glavne značajke otvorenog postupka javne nabave, izradu kvalitetne dokumentacije o nabavi s posebnim …

Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse Pročitaj više »

Pregled i ocjena ponuda - nabava

Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga

Upoznajte se s praksom na području javne nabave: s kojim problemima se susrećemo tijekom pripreme i provedbe postupaka javne nabave za pružanje usluga, kako sastaviti uvjete sposobnosti, kriterije za odabir ponude, detaljni opis poslova i troškovnik na različite načine te kako realno procijeniti vrijednost nabave (izrada indikativnog proračuna). Izuzetno niske ponude na tržištu usluga, kontinuirano …

Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga Pročitaj više »

Izmjena ZJN 2016-DKOM

Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe postupka javne nabave kroz 2023. godinu uz prikaz najnovijih rješenja DKOM-a; Sustav e-Žalbe, Pravilnik o elektroničkoj žalbi, aktualnosti u EOJN RH

“Na ovoj radionici vodit ćemo Vas korak po korak kroz postupak javne nabave, uz naglasak na ključne faze te ukazati na što se najviše treba obratiti pažnja, a u cilju izbjegavanja osobito bitnih povreda postupka javne nabave, kao npr. određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda od minimalnog, pri definiranju tehničkih specifikacija predmeta nabave upućuje se …

Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe postupka javne nabave kroz 2023. godinu uz prikaz najnovijih rješenja DKOM-a; Sustav e-Žalbe, Pravilnik o elektroničkoj žalbi, aktualnosti u EOJN RH Pročitaj više »