JAVNA NABAVA KROZ PRESUDE VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH, NAJNOVIJA RJEŠENJA DKOM-a

Naručitelj ste? Ili možda ponuditelj?

Zanima Vas kako DKOM gleda na Vaš postupka nabave?

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i riješi sve nedoumice oko pripreme dokumentacije o nabavi, pripreme i predaje ponude, pregleda i ocjene ponuda.

Preveniraj žalbu i olakšaj sebi posao 🙂

 

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
– Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
− Zaprimanje i otvaranje
− Postupak pregleda i ocjene ponuda

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

Raspored sati

9:00 - 10:30
PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – I dio
-statistički pokazatelji<br>-izmjene Zakona o javnoj nabavi<br>-izbor odluka DKOM-a <br>- načela, tajnost podataka, tajni sporazum <br>- izmjena ponude, troškovnik, otvaranje ponuda i dr.
Predavači
Daria Duždević
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – II dio
- sudska kontrola odluka DKOM-a<br> - izbor postupovnih odluka VUS-a (nadležnost, pravodobnost…) <br>- izbor materijalno pravnih odluka VUS-a (razlozi za isključenje, uvjeti sposobnosti, oslanjanje, tehničke specifikacije, troškovnik, jamstva…) <br>- utjecaj sudskih odluka na praksu DKOM-a
Predavači
Daria Duždević
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
PREGLED I OCJENA PONUDA – I. dio
- izazovi upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda (čl.293.)<br> - kako utvrditi da li je ponuda izuzetno niska <br>- kako uspješno analizirati ponude prema kriteriju za odabir ponuda <br>- traženje, pojašnjenje i nadopunjavanje APD (čl.263.)
Predavači
Anđelko Rukelj
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
PREGLED I OCJENA PONUDA – II. dio
- samostalno utvrđivanje činjenica i slobodna ocjena dokaza <br>- sadržaj i prilozi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda <br>- odluka o odabiru <br>- odluka o nedopustivosti sudjelovanja <br>- odluka o poništenju i razlozi za poništenje postupka javne nabave <br>- kada i kako se mogu ispravljati donesene odluke
Predavači
Anđelko Rukelj
Daria Duždević
Daria Duždević
Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Ovlašteni trener javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Anđelko Rukelj
Anđelko Rukelj
Zamjenik predsjednika, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u samostalnom radu na poslovima nabave s više stotina provedenih postupaka javne nabave.

Datum

04.04.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači