Koraci u provedbi otvorenog postupka javne nabave s ključnim točkama i značajkama uz prikaz prakse DKOMa i VUS RH

Ova PRAKTIČNA i INTERAKTIVNA radionica usmjerena je u potpunosti na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve u okviru najvažnijih postupaka i tehnika javne nabave. Polaznici će tako dobiti uvid u noviju pravnu praksu te korak po korak prolaziti kronološki kroz sve ključne točke postupka, sve s ciljem lakšeg snalaženja i donošenja odluka u svakodnevnom radu. Također će polaznici dobiti važne savjete kao i “tips & tricks” u provedbi otvorenog postupka javne nabave. Najbitnije je što je radionica usmjerena na vježbe i slučajeve iz prakse te će tako polaznici imati mogućnost proći dobre i loše primjere s detaljnim i stručnim pojašnjenjem zašto se nešto treba raditi na određeni način, a ne drugačije.

Ukupna vrijednost javne nabave u 2020. godini iznosi 58.867.283.775 kn bez PDV-a, od toga 41.932.005.816 kn bez PDV-a ugovoreno je putem otvorenog postupka javne nabave.**

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj savjete i trikove provedbe otvorenog postupka javne nabave.

Provjera znanja
Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka javne nabave
− Otvoreni postupak javne nabave
− Ograničeni postupak javne nabave
− Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje
− Natjecateljski dijalog
− Partnerstvo za inovacije
− Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
− Posebni režimi nabave
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
16.Pravna zaštita u sustavu javne nabave-s praktičnim primjerima

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 1170 HRK*
10% popusta za sve nove polaznike – 1053 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 936 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 936 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

**izvor: Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2020. godinu

Raspored sati

9:00 - 10:30
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - I. dio
- Faze provedbe otvorenog postupka javne nabave - Važnost i ključne točke Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku - Izrada tehničkih specifikacija, troškovnika i ostalih priloga dokumentacije
Predavači
Saša Miroslavić
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - II. dio
- Vježbe - razrada dokumentacije kroz primjere (dobro /loše) - izrada dokumentacije, - mogućnosti naručitelja kroz dokumentaciju, - utjecaj na ponuditelje - financijska i tehnička sposobnost, norme - ENP kriteriji - opis predmeta nabave, pogreške u izradi kroz načela javne nabave, - jednakovrijednost i kriteriji jednakovrijednosti - izrada i provjera troškovnika (prije objave, računska provjera), - utjecaj na ponuditelje i njihove mogućnosti
Predavači
Marijana Šperanda
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
PREGLED I OCJENA PONUDA – I dio.
- Pregled i ocjena ponuda - Pregled i ocjena s posebnim osvrtom na ocjenu dokaza, pregled troškovnika, ažurirani dokumenti, primjena čl. 263/293. - Prikaz prakse DKOM-a kroz praktične primjere
Predavači
Zvonimir Jukić
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
PREGLED I OCJENA PONUDA- II. dio
- Pregled i ocjena ponuda –nastavak - jednakovrijednost i kriteriji jednakovrijednosti, pogodovanje - Teret dokazivanja i snaga dokaza – žalbeni postupak - Prikaz prakse DKOM-a kroz praktične primjer
Predavači
Zvonimir Jukić
Saša Miroslavić
Saša Miroslavić
Direktor programa za javnu nabavu - Član implementatorskog tima za novi EOJN
Direktor programa za javnu nabavu u INFODOM d.o.o.-u. Radio je u Ministarstvu zdravstva gdje je bio fokusiran na provedbe zajedničkih javnih nabava i nabava financiranih iz sredstava Europske unije.
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Radi kao načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.
Zvonimir Jukić
Zvonimir Jukić
Član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Sudjelovao je u izradi i implementaciji EOJN-a RH; te je voditelj edukacijskog programa javne nabave. Ujedno je i član radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Datum

16.05.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Hotel Westin
Ul. I. Kršnjavog 1, Zagreb
Website
https://www.marriott.com/en-us/hotels/zagwi-the-westin-zagreb/events/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači