Javna nabava građevinskih radova i usluga projektiranja

Jednostavna i javna nabava građevinskih radova i usluga projektiranja, uvođenje eura, izmjene ugovora s naglaskom na izmjene cijena

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj kako se provodi javna nabava građevinskih radova i usluga projektiranja.

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka javne nabave
− Otvoreni postupak javne nabave
− Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
− Pravilniku o provedbi postupaka za postupke obnove
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,21 EUR* | 1290 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,97 EUR* | 1032 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,97 EUR* | 1032 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
Jednostavna nabava građevinskih radova i projektiranja s naglaskom na jednostavnu nabavu prema pravilniku o obnovi; Izmjene u jednostavnoj i javnoj nabavi vezane uz uvođenje eura
- Načini provedbe jednostavne nabave sukladno općem aktu naručitelja (definirano ZJN) - Opći akt naručitelja, Mogućnosti i obveze naručitelja kod provedbe jednostavne nabave - Provedba jednostavne nabave sukladno Pravilniku o obnovi od potresa - Primjeri iz prakse sukladno Pravilniku o obnovi - Što se u javnoj nabavi mijenja uvođenjem eura - Obveze naručitelja kod pripreme dokumentacija uvođenjem eura - Obveze ponuditelja kod dostave ponuda i tijekom izvršenja ugovora uvođenjem eura
Predavači
Marijana Šperanda
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Izrada dokumentacije građevinskih radova i projektiranja, tehničke specifikacije i troškovnici u javnoj nabavi
- Izrada Dokumentacije o nabavi s prilozima - Tehničke specifikacije i specifičnosti propisivanja i dokazivanja - Kako riješiti nedoumice i problematične situacije?! - Zelena nabava u okviru tehničkih specifikacija - Norme i certifikati – vezano uz ponuditelje i vezano uz predmet nabave - Troškovnici i najčešće greške kod pripreme troškovnika - Načini rješavanja problematičnih situacija kod troškovnika tijekom pregleda i ocjene - Zaključci pravne prakse DKOM-a, VUS-a i ESP
Predavači
Marijana Šperanda
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Stručnjaci - propisivanje i dokazivanje; oslanjanje i podugovaranje
- Propisivanje stručnjaka kroz tehničku i stručnu sposobnost - Bodovanje stručnjaka - Analiza bodovanja stručnjaka u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda - Na što paziti kod bodovanja ostalih čestih kriterija ENP - Oslanjanje nasuprot podugovaranju / specifičnosti i razlike - Mora li ponuditelj imenovati podugovaratelja u određenim situacijama? - Načini dokazivanja sudjelovanja u izvršenju (posebice kod stručnog iskustva) - Aktualna pravna praksa DKOM-a i VUS-a
Predavači
Marijana Šperanda
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Pregled i ocjena ponuda u okviru građevinskih radova i projektiranja, sklapanje i izvršenje ugovora
- Pregled i ocjena ponuda u okviru tehničkih specifikacija - Kako riješiti nedoumice i problematične situacije?! - Članci 293. i 263. - Aktualna pravna praksa DKOM-a i VUS-a
Predavači
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Radi kao načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.

Datum

10.10.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavač