Ključne točke i problemi oko dokumentacije o nabavi, ispravna priprema i pregled tehničkih specifikacija, troškovnika, normi, pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja

Početak svih nepravilnosti naručitelja započinje pogreškama u Dokumentaciji o nabavi. Iako se čini sasvim lakim zadatkom napisati dokumentaciju, ipak se često zamke skrivaju u malim detaljima, nešto što smo možda previdjeli. Dalje, svatko tko je radio s troškovnicima zna koliko problema oni mogu izazvati ako nisu unaprijed valjano provjereni. Loš troškovnik na početku uzrokuje puno više problema i gubitka vremena tijekom pregleda i ocjene ponuda. Dodatno, često je teško naći granicu između pojašnjenja i upotpunjavanja, kako kod dokumentacije, tako i kod troškovnika i tehničkih specifikacija. A elemenata koji mogu biti problematični je podosta. Također, dobro je znati koje mogućnosti naručitelji, ali i  ponuditelji, imaju na raspolaganju.

Kaže Zakon da pregled i ocjenu ponuda vršimo sukladno dokumentaciji. Međutim, ponekad se dogode situacije kada nije posve jasno kako postupiti, ako niti u dokumentaciji nije nešto propisano, a niti zakon izričito ne daje odgovora. Tada kroz institute iz članaka 293. i 263. zakona možemo razriješiti neke pogreške ili nedostatke, no važno je znati što, kako i gdje je granica.

A moramo voditi računa i što o svemu kažu Državna komisija i VUS.

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,00 EUR* | 1288,40 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
Ključne točke i problemi u okviru izrade i pregleda dokumentacije o nabavi
- Ključne točke dokumentacije – rješavanje problematičnih situacija - Obveze s prethodnim savjetovanjima, mora li se provoditi 2. PS - Grupe i ograničavanje po grupama - Jamstva - Količine i objedinjeni iznos - ENP - što propisati i kako isto pregledavati - Zaključci pravne prakse DKOM-a, VUS-a i ESP!
Predavači
Marijana Šperanda
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Tehničke specifikacije, troškovnici, norme – ispravna priprema i pregled
- Opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija - Izrada i provjera troškovnika - Računske pogreške kod troškovnika i dopisi za računsku pogrešku - Pregled i ocjena ponuda u okviru tehničkih specifikacija i troškovnika - Kako riješiti nedoumice i problematične situacije?! - Certifikati, norme i jednakovrijednost - Pojašnjenje i/ili pregovaranje i kako ispravno pregledati ponude - Što zaključiti iz pravne prakse DKOM-a i VUS-a! - Vježbe – Tehničke specifikacije i troškovnik!
Predavači
Marijana Šperanda
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Pregled i ocjena ponuda, I. dio
- Redoslijed radnji koje poduzima naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda te provjera podataka navedenih u ESPD-u - Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje sukladno čl. 251. ZJN 2016 - Pojašnjenje i upotpunjavanje u 1. fazi pregleda i ocjene ponuda – čl. 293.ZJN 2016 - Primjena načela jednakog tretmana, zabrane diskriminacije i transparentnosti - Prikaz nedostataka i pogrešaka uz pregled najnovije prakse DKOM-a i VUS-a
Predavači
Klaudija Kralj
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Pregled i ocjena ponuda, II. dio
- Pojašnjenje i upotpunjavanje u 2. fazi pregleda i ocjene ponuda – čl. 263.ZJN 2016 - Dohvat podataka u EOJN-u te trenutak dokazivanja sposobnosti gosp. subjekta - Izrada Zapisnika o pregledi i ocjeni ponuda uz ukazivanje najčešćih pogrešaka - Odluke naručitelja – donošenje i dostava odluke - Izvješće o postupku javne nabave i pohrana dokumentacije o nabavi - Pregled prakse DKOM-a i VUS-a
Predavači
Klaudija Kralj
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Radi kao načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu
Obavlja poslove upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda.

Datum

24.04.2023
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači