Komunikacija u novom EOJN-u uz prikaz rada u procesima naručitelja i ponuditelja (izrada dokumentacije o nabavi, izrada i predaja ponude, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka o odabiru i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, e-Žalba)

Na ovoj radionici proći ćemo najvažnije korake kroz sučelje EOJN RH, uz korištenje uputa i pregled funkcionalnosti sučelja, a sve u cilju izbjegavanja nepravilnosti, a posebno u dijelu izrade dokumentacije o nabavi. Isto tako, kroz praktične primjere prikazat će se priprema i predaja ponuda gospodarskih subjekata kao i način predaje ponude kada se radi o zajednici gospodarskih subjekata. Na koji način se odvija komunikacija na sučelju EOJN-a, kako odgovoriti na zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjeni dokumentacije o nabavi, odnosno kako proslijediti zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem informacija ili dokumentacije, prihvat računske pogreške, izuzetno nisku ponudu, te kako odobriti zahtjev za uvid u ponude, pokazat će se kroz primjere.

Nadalje, pregled i ocjena ponuda je najkompleksniji dio javnonabavnog postupanja, a rezultati pregleda i ocjene ponuda se kroz novu platforma EOJN-a provodi sukladno novoj metodologiji. Ukoliko imate nejasnoća i pitanja oko načina pregleda i ocjene valjanosti ponuda, pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokaza, te komunikacije kroz sučelje EOJN-a, kroz praktične primjere ćemo dati odgovore kako kvalitetno i ispravno provesti evaluaciju pristiglih ponuda te kako izraditi zapisnik te donijeti odluku o odabiru.

 

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjera znanja
Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Seminar 
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom edukacije

Dodatno za polaznike seminara:
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena
Seminar – 171,00 EUR
20% popusta za prijavu s 4 i više polaznika iz iste organizacije – 136,80 EUR
10% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 153,90 EUR

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Raspored sati

9:00 - 10:30
o Korisničko sučelje i tehnički preduvjeti za korištenje sustava o Priprema prethodnog savjetovanja - odgovor na primjedbu ili prijedlog g.s. o Unos početnih parametara postupka i kreiranje općeg dijela DON-a i ESPD zahtjeva o Priprema postupka i dokumentacije te kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta o Kriteriji za odabir ponude (dva načina unosa, automatsko ili ručno rangiranje ponuda/ZZS) o Izmjena postupka i dokumentacije
Predavači
Klaudija Kralj
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
o Procesi ponuditelja (postavljanje pitanja, priprema ponude, kreiranje ESPD odgovora isključivo kroz EOJN RH, pristupanje stranici automatskog otvaranja ponuda) o Priprema i podnošenje ponude o Ulazak u proces otvaranja ponuda / ZZS, te otvaranje neelektroničkih dijelova ponude o Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH o Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem informacija ili dokumentacije
Predavači
Klaudija Kralj
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
o Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH o Rangiranje ponuda, odabir ponuditelja i ostale informacije o Odluka o odabiru, Zapisnik o pregledu i ocjeni o Odobravanje uvida u ponude o Obavijest o rezultatima postupka nabave
Predavači
Klaudija Kralj
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
o e-Žalbe o podnošenje žalbe, dopuna žalbe, odgovor odabranog ponuditelja
Predavači
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu
Obavlja poslove upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda.

Datum

03.06.2024

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr
PRIJAVI SE

Predavač