Mala škola javne nabave – Jednostavna nabava, otvoreni i pregovarački postupak javne nabave

U maloj školi javne nabave proći ćemo kroz postupke kojima naručitelji najčešće nabavljaju robu, radove ili usluge.

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj kako se provodi jednostavna nabava, otvoreni i pregovarački postupak javne nabave.

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
8. Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
− Početak i odabir postupka nabave
− Jednostavna nabava
− Otvoreni postupak javne nabave
− Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom proziva na nadmetanje
− Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
16.Pravna zaštita u sustavu javne nabave-s praktičnim primjerima

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom webinara

CIJENA

Redovna cijena – 144,67 EUR* | 1090 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 115,73 EUR* | 872 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 115,73 EUR* | 872 HRK* HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
JEDNOSTAVNA NABAVA
- Zakonska regulativa, - potrebni interni akti, - kako pripremiti interni akt, - osnovan dokumentacija za provedbu postupka.
Predavači
Marijana Šperanda
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
- Faze provedbe otvorenog postupka javne nabave, - važnost i ključne točke Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku, - izrada tehničkih specifikacija, troškovnika i ostalih priloga dokumentacije.
Predavači
Marijana Šperanda
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE
- Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, - pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, - mogućnosti provedbe i razlike u okviru pregovaračkih postupaka.
Predavači
Marijana Šperanda
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
VJEŽBE IZRADE DOKUMENTACIJA
- Vježbe - razrada dokumentacije kroz primjere (dobro /loše), - izrada dokumentacije, - mogućnosti naručitelja kroz dokumentaciju, - utjecaj na ponuditelje, - financijska i tehnička sposobnost, - norme, - ENP kriteriji, - opis predmeta nabave, pogreške u izradi kroz načela javne nabave, - jednakovrijednost i kriteriji jednakovrijednosti - izrada i provjera troškovnika (prije objave, računska provjera), - utjecaj na ponuditelje i njihove mogućnosti.
Predavači
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Marijana Šperanda
Načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Radi kao načelnica Sektora za javnu nabavu u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.

Datum

05.12.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

WEBINAR
Tamo gdje se osjećate ugodno

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavač