Izmjena ZJN 2016-DKOM

Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe postupka javne nabave uz prikaz najnovijih rješenja DKOM-a te smjernice kako izbjeći osobito bitne povrede postupanja kod naručitelja

“Na ovoj radionici vodit ćemo Vas korak po korak kroz postupak javne nabave, uz naglasak na ključne faze te ukazati na što se najviše treba obratiti pažnja, a u cilju izbjegavanja osobito bitnih povreda postupka javne nabave, kao npr. određivanje kraćeg roka za dostavu ponuda od minimalnog, pri definiranju tehničkih specifikacija predmeta nabave upućuje se na proizvod marku, tip ili izvor, nezakoniti / diskriminatorni uvjeti sposobnosti i uvjeti koji nisu povezani s predmetom nabave, pogreške u uputama za popunjavanje ESPD-a, te ostali prekomjerni zahtjevi, a sve u cilju što uspješnije provedbe postupka.
Ukoliko imate dvojbe oko načina pregleda i ocjene valjanosti ponuda, pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ažuriranih popratnih dokaza, te komunikacije putem EOJN-a, kroz praktične primjere dati ćemo odgovore kako izbjeći najčešće pogreške, te kvalitetno i ispravno provesti postupak pregleda i ocjene ponuda i izraditi zapisnik te donijeti odluku o odabiru, odnosno uspješno pripremiti i predati ponudu.”

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,00 EUR* | 1288,40 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,80 EUR* | 1030,72 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Raspored sati

9:00 - 10:30
Dokumentacija o nabavi i objava postupka
o Priprema dokumentacije o nabavi i hodogram aktivnosti za uspješnu provedbu o s kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – obvezni dokazi te uvjeti i dokazi sposobnosti o Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD), prikaz najčešćih pogrešaka kod pripreme i popunjavanja o Troškovnici i tehničke specifikacije – pogreške naručitelja i ponuditelja o Izrada i dostava ponuda i dokumenata elektroničkim putem
Predavači
Klaudija Kralj
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Pregled i ocjena ponuda, 1 faza
o Redoslijed radnji koje poduzima naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda te provjera podataka navedenih u ESPD-u o Potpunost dokumentacije u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija o Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata dostavljenih u ponudi, primjena čl. 293. o Prikaz najnovije prakse DKOM-a
Predavači
Klaudija Kralj
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Dohvat iz Registra EOJN RH, E-CERTIS, 2 faza
o Dohvat podataka u EOJN-u te trenutak dokazivanja sposobnosti gosp. subjekta o Traženje ažuriranih popratnih dokumenata, primjena čl. 263. o Najčešće greške u postupku pregleda i ocjene ponuda uz pregled relevantne prakse
Predavači
Klaudija Kralj
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Izrada zapisnika o pregledu ponuda, odluke naručitelja i završetak postupka
o Izrada Zapisnika o pregledi i ocjeni ponuda uz ukazivanje najčešćih pogrešaka o Odluke naručitelja – donošenje i dostava odluke o Izvješće o postupku javne nabave i završetak postupka javne nabave o Osobito bitne povrede postupka javne nabave uz pregled najnovije prakse DKOM-a
Predavači
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Klaudija Kralj
Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu
Obavlja poslove upravljanja nabavnim kategorijama iz djelokruga rada Ureda.

Datum

19.06.2023

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr
PRIJAVI SE

Predavač