Postupanja u žalbenim i upravnim postupcima, primjena ENP-a i čl.293, primjeri iz prakse DKOM

Naručitelj ste? Ili možda ponuditelj?

Zanima Vas kako DKOM gleda na Vaš postupak nabave?

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i riješi sve nedoumice oko određivanja ENP kriterija i primjene članka 293.

Preveniraj žalbu i olakšaj sebi posao 🙂

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA
10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
− Oblik i sadržaj
− Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
– Objave javne nabave
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
– Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
14. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
16. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
17. Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
− Zaprimanje i otvaranje
− Postupak pregleda i ocjene ponuda

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 165,90 EUR* | 1250 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 132,72 EUR* | 1000 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 132,72 EUR* | 1000 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
KAKO USPJETI U ŽALBENOM POSTUPKU
- Granice postupanja DKOM-a - Prava i obveze žalitelja u žalbenom postupku - Prava i obveze naručitelja u žalbenom postupku - Najčešće pogreške u ostvarivanju pravne zaštite
Predavači
Daria Duždević
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
KAKO IZBJEĆI GREŠKE U IZRADI DOKUMENTACIJE O NABAVI
- Nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN - Opis predmeta nabave i podjela na grupe - Tehničke specifikacije koje ograničavaju tržišno natjecanje - Tehničke specifikacije koje pogoduju određenom gospodarskom subjektu - Izrada troškovnika
Predavači
Daria Duždević
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
PRAKTIČNA PRIMJENA ENP-a U JAVNOJ NABAVI
- Kako postići cilj primjene kriterija ENP - Vrednovanje iskustva stručnjaka - Ograničenja u određivanju pondera - Primjeri dobre prakse - Praksa Visokog upravnog suda
Predavači
Anđelko Rukelj
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
SVE ZAMKE PREGLEDA I OCJENE PONUDA
- Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (čl.293.) - Izmjena ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda - Izuzetno niska ponuda - Ponuda čija cijena prelazi planirana/osigurana sredstva - Dostava ažuriranih popratnih dokumenata (čl.263.)
Predavači
Anđelko Rukelj
Daria Duždević
Daria Duždević
Članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Ovlašteni trener javne nabave sa višegodišnjim iskustvom u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Anđelko Rukelj
Anđelko Rukelj
Zamjenik predsjednika, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u samostalnom radu na poslovima nabave s više stotina provedenih postupaka javne nabave.

Datum

12.09.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači