Pregled prakse na području javne nabave 2024. i recentna praksa kontrolnih tijela te iskustva iz ex post provjera postupaka nabave

Uz predavačicu s bogatim iskustvom iz sustava EU fondova analizirat ćete najvažnija rješenja DKOM-a u 2024. godini te potom proći kroz najvažnije i recentne upute kontrolnih (posredničkih) tijela kako biste se upoznali s najčešćim pogreškama, odnosno nepravilnostima u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

Na predavanju ćete imati priliku upoznati se sa konkretnim primjerima i nalazima iz tzv. ex post provjera postupaka nabave provedenih od strane korisnika bespovratnih sredstava (napomena: nazivi projekata / postupaka nabava i korisnika nisu navedeni).

Bez obzira na to što će biti obrađeni slučajevi nepravilnosti iz nabava financiranih iz EU fondova, predavanje je namijenjeno i za naručitelje koji provode postupke nabave financirane isključivo iz nacionalnog izvora.

Svrha ovog predavanja je uspješna provedba postupaka nabave te izbjegavanje potencijalnih uspješnih žalbi te financijskih korekcija.

 

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena
Seminar – 171,00 EUR*
20% popusta za prijavu s 4 i više polaznika iz iste organizacije – 136,80 EUR*
10% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 153,90 EUR*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

The event is finished.

Raspored sati

9:00 - 10:30
Pregled prakse u javnoj nabavi tijekom 2024.
o općeniti pregled i novosti na području javne nabave pri pripremi, provedbi postupaka javne nabave i u izvršenju ugovora o najvažnija rješenja DKOM-a u 2024.g. – detaljni pregled rješenja DKOM-a u prvim mjesecima godine za nabavu usluga, roba i radova
Predavači
Vlatka Kos
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Pregled recentnih uputa kontrolnih tijela
o posljednje objavljene Upute posredničkih tijela razine 2 o Određivanje predmeta nabave o Analiza tržišta i prihvaćanje savjeta stručnjaka o Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o Predmet nabave i procijenjena vrijednost o Objava (izmjene) Obavijesti o nadmetanju na EOJN i SLEU (Službeni list Europske unije) o Odredbe vezane uz sukob interesa o Ograničavajuće tehničke specifikacije predmeta nabave- Pogreške u primjeni čl. 209. ZJN 2016 i Pogreške u primjeni čl. 210. ZJN 2016 o Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti-Ovlaštenja i obveza članstva u određenoj organizaciji i Registracija za obavljanje djelatnosti o Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti o Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata o Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem (odnose se na GS) o Kontragarancija/supergarancija/potvrda banke sa sjedištem u RH i Propisivanje određenog kreditnog rejtinga banke / institucije koja izdaje garanciju o Određivanje roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje i primjerenost roka o Rok za donošenje odluke o odabiru o Restriktivne / diskriminatorne odredbe u dokumentaciji za jednostavnu nabavu o Postupak pregleda i ocjene ponuda o Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje sukladno čl. 251. ZJN 2016 o Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje sukladno čl. 252. ZJN 2016 o Izvadak iz sudskog registra kao dokaz osnova za isključenje iz čl. 254. st. 1. t. 2 o Potpunost dokumentacije u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija o Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata o Primjena čl. 263. ZJN 2016 o Odredbe o tajnosti dokumentacije o Jamstva o Poništenje postupka nabave o Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi o Gospodarski subjekti u izvršenju ugovora čije sudjelovanje nije formalizirano o Sukladnost ugovora s DON i ponudom o predavanje i diskusija
Predavači
Vlatka Kos
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 16:15
Prikazani anonimni primjeri nepravilnosti strukturirano prema Expost kontrolnoj listi
o određivanje procijenjene vrijednosti nabave i predmeta nabave obavijest o nadmetanju dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije, provjera rokova prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja sukob interesa kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem kriteriji za odabir ponude javno otvaranje ponuda pregled i ocjena ponuda donošenje odluke o odabiru ili poništenju sastavljanje prijave sumnje na nepravilnost
Predavači
Vlatka Kos
Vlatka Kos
Vlatka Kos
Vlasnica Ciklus-obrt za poslovno savjetovanje
Kontinuirano drži predavanja iz područja nabave od 2010. godine, različita predavanja o nabavi i provedbi projekata za djelatnike kontrolnog tijela i korisnike, te od 2019. za obnovu certifikata.

Datum

22.03.2024
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavač

  • Vlatka Kos
    Vlatka Kos
    Vlasnica Ciklus-obrt za poslovno savjetovanje

    Kontinuirano drži predavanja iz područja nabave od 2010. godine, različita predavanja o nabavi i provedbi projekata za djelatnike kontrolnog tijela i korisnike, te od 2019. za obnovu certifikata.