Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, izvršavanje ugovora i OS-a nakon uvođenja EUR-a, smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave

Dana 11. listopada 2022. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 114/22), osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Na radionici će se detaljno upoznati sudionike sa izmjenama i dopunama ZJN 2016 uz komentiranje razloga izmjena. Obrađivat će se i pitanje utjecaja uvođenja EUR-a na već sklopljene ugovore i okvirne sporazume. Jednostavna nabava, iako nije uređena ZJN 2016, predmet je općeg akta koji mora donijeti svaki naručitelj. Na radionici će se govoriti općenito o jednostavnoj nabavi, uz prikaz Smjernica o jednostavnoj nabavi koje je izradila Uprava za trgovinu i politiku javne nabave te će se dati primjer općeg akta o jednostavnoj nabavi. Na radionici će se sudionike također  upoznati sa načinom određivanja kriterija ENP, metodama ocjene, troškom životnog vijeka, načinom ocjenjivanja kriterija te će se dati niz primjera iz prakse Državne komisije i Visokog upravnog suda kao i primjera najčešćih grešaka u EU projektima.

Kako uvođenje EUR-a utječe na postupke javne nabave?

Izvršenje ugovora i OS-a nakon uvođenja EUR-a

Potrebne su Vam smjernice za jednostavnu nabavu?

Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE”

Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂

Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite provjeru 🙂

 

U iznos kotizacije uključeno je:
– Trening 8 šk. sati
– Svi potrebni materijali za praćenje radionice
– 8 bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave
– Besplatno savjetovanje tijekom seminara
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

CIJENA

Redovna cijena – 171,21 EUR* | 1290 HRK*
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika – 136,97 EUR* | 1032 HRK*
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija – 136,97 EUR* | 1032 HRK*

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

U skladu s Etičkim kodeksom

Raspored sati

9:00 - 10:30
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
- stupanje na snagu, - kratki prikaz svih izmjena i dopuna ZJN 2016, - novine vezane uz rok mirovanja, - novine vezane uz žalbeni postupak,
Predavači
Iva Grdić
Izvršavanje ugovora i OS nakon uvođenja EUR-a
- načelo neprekidnosti ugovora, - preračunavanje, - izvršavanje plaćanja, - sklapanje pojedinačnih ugovora po OS koji je sklopljen u kunama, - jamstva u kunama, - izmjene ugovora.
Predavači
Iva Grdić
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave
- načela, - osnovne smjernice za izradu općeg akta i dodjelu ugovora, - vođenje plana nabave i registra ugovora, - primjer sadržaja općeg akta naručitelja.
Predavači
Iva Grdić
12:15 - 13:00
Pauza za ručak
13:00 - 14:30
Određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
- Zahtjevi u pogledu određivanje kriterija odabira - Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave - Modeli ocjene ponuda
Predavači
Biljana Lerman
14:30 - 14:45
Pauza za kavu
14:45 - 16:15
Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja prilikom određivanja i vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude na primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU
- Pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi - Pogreške prilikom vrednovanja kriterija za odabir - Ekonomski najpovoljnije ponude u fazi pregleda i ocjene ponuda - Analiza pojedinih kriterija (rasprava)
Predavači
Biljana Lerman
Iva Grdić
Iva Grdić
Direktorica društva NABAVA d.o.o.
Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta „Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“.
Biljana Lerman
Biljana Lerman
Direktorica društva NABAVA d.o.o.
Stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Datum

27.01.2023
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 16:15

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavači