MINGOR je objavio uputu o nepravilnostima u primjeni novog EOJN-a RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Uputu naručiteljima koja se odnosi na primijećene nepravilnosti u sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN-a),  posebice u vezi s izradom dokumentacije o nabavi.

Nadalje, MINGOR poziva sve naručitelje da pažljivo prouče Upute o korištenju novog EOJN-a RH.

Dodatno, naručitelje koji su već postupili prema prethodnoj verziji EOJN-a i posjeduju “dvostruku dokumentaciju o nabavi”, MINGOR potiče da izmjene svoju dokumentaciju o nabavi u skladu s novom metodologijom rada koja je implementirana na novoj IT platformi EOJN-a RH.

Uputama MINGOR-a možete pristupiti OVDJE.