Javna nabava građevinskih radova i usluga projektiranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

▶️ Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove koji se primjenjuje od 14. studenog 2022. godine i donosi mnogo promjena u načinu provođenja postupaka obnove.

▶️ Ključne promjene vezane uz način provođenja postupaka obnove, a posebno u segmentu nabave do 200.000,00 kn odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a.

Kako bi Vam olakšali i približili cijeli proces obnove prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove pripremili smo za Vas predavanje s primjerima iz prakse.