Utjecaj globalne krize na pripremu postupaka javne nabave

Autor: Matija Mikac, mag. oec.

Svjedoci smo velikih i naglih promjena na većini svjetskih tržišta, vjerojatno i najvećih u novijoj povijesti. Od velikog su utjecaja na naše svakodnevne živote, ali i na pripremu i provođenje postupaka javne nabave.


Cijene proizvoda i usluga su nepredvidive i teško ih je garantirati na tjednoj razini, a kamoli na godišnjoj, na kojoj najčešće sklapamo ugovore o javnoj nabavi. Shodno tome, kvalitetna analiza i istraživanje tržišta danas je ključan korak za uspješnu provedbu postupaka javne nabave. Prije početka postupka potrebno je utvrditi trenutnu situaciju na tržištu, dostupnost proizvoda, realne rokove isporuke, stanje konkurencije i distribucijskih kanala, te shodno tome izraditi kvalitetnu dokumentaciju o nabavi. Obzirom na velike i nagle promjene cijena, potrebno je posebnu pažnju obratiti na definiranje odgovarajuće procijenjene vrijednosti, te posljedično i odgovarajućeg postupka nabave.


Predmeti nabave koji su prošlih godina bili postupci jednostavne nabave, vrlo lako bi mogli postati otvoreni postupci nabave, što automatski zahtjeva i više vremena za pripremu i provođenje postupka nabave. Najočitiji primjer su energenti, primjerice električna energija, za koju je jedan naručitelj prije dvije godine sklopio dvogodišnji ugovor u iznosu 20-ak milijuna kuna, sada je, uz gotovo istu predviđenu potrošnju najpovoljnija ponuda iznosila preko 130 milijuna kuna.

Posvetimo malo više pažnje kvalitetnoj pripremi postupka, kako bi si olakšali život u kasnijoj provedbi postupka nabave.

„Ne planirati znači planirati neuspjeh.“ – Benjamin Franklin.

Zanima Vas više, prijavite se na našu edukaciju pa možemo zajedno komentirati.

Mali broj polaznika što omogućava rad u ugodnoj

Javna nabava
Uvijek je dobro imati što više praktičnih primjera. Sve u

Javna nabava
Javna nabava
Javna nabava
Uredsko poslovanje

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala

Javna nabava
Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo

Javna nabava
Javna nabava
Javna nabava
Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana

Javna nabava
Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija

Javna nabava
Predavač je s lakoćom i jednostavnim pristupom prilagođenim korisniku izložio

Javna nabava

Mogućnost neposrednog sudjelovanja i interaktivni pristup bez čitanja s

Javna nabava
Javna nabava

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja

Javna nabava

Predavač jasno i razumljivo prenosi znanje! Raspolaže velikim

Javna nabava

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan

Uredsko poslovanje
Sve mi se svidjelo, način prezentiranja, objašnjavanja svakog koraka u

Javna nabava
Gđa Šperanda vrhunski drži predavanja: konkretno i iscrpno, s puno

Javna nabava
Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što

Javna nabava
Svidjele su mi se teme i način na koji su

Javna nabava

Dobra organizacija i vrlo ljubazni suradnici

Javna nabava
Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme

Javna nabava
Javna nabava
Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija

Javna nabava
Javna nabava

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno

Javna nabava
Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i

Javna nabava
Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne

Javna nabava
Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista

Javna nabava