Utjecaj globalne krize na pripremu postupaka javne nabave

Autor: Matija Mikac, mag. oec.

Svjedoci smo velikih i naglih promjena na većini svjetskih tržišta, vjerojatno i najvećih u novijoj povijesti. Od velikog su utjecaja na naše svakodnevne živote, ali i na pripremu i provođenje postupaka javne nabave.


Cijene proizvoda i usluga su nepredvidive i teško ih je garantirati na tjednoj razini, a kamoli na godišnjoj, na kojoj najčešće sklapamo ugovore o javnoj nabavi. Shodno tome, kvalitetna analiza i istraživanje tržišta danas je ključan korak za uspješnu provedbu postupaka javne nabave. Prije početka postupka potrebno je utvrditi trenutnu situaciju na tržištu, dostupnost proizvoda, realne rokove isporuke, stanje konkurencije i distribucijskih kanala, te shodno tome izraditi kvalitetnu dokumentaciju o nabavi. Obzirom na velike i nagle promjene cijena, potrebno je posebnu pažnju obratiti na definiranje odgovarajuće procijenjene vrijednosti, te posljedično i odgovarajućeg postupka nabave.


Predmeti nabave koji su prošlih godina bili postupci jednostavne nabave, vrlo lako bi mogli postati otvoreni postupci nabave, što automatski zahtjeva i više vremena za pripremu i provođenje postupka nabave. Najočitiji primjer su energenti, primjerice električna energija, za koju je jedan naručitelj prije dvije godine sklopio dvogodišnji ugovor u iznosu 20-ak milijuna kuna, sada je, uz gotovo istu predviđenu potrošnju najpovoljnija ponuda iznosila preko 130 milijuna kuna.

Posvetimo malo više pažnje kvalitetnoj pripremi postupka, kako bi si olakšali život u kasnijoj provedbi postupka nabave.

„Ne planirati znači planirati neuspjeh.“ – Benjamin Franklin.

Zanima Vas više, prijavite se na našu edukaciju pa možemo zajedno komentirati.

Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i

Javna nabava

Čista petica

Javna nabava

Sažetost i jezgrovit webinar

Javna nabava
Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne

Javna nabava
Svidjele su mi se teme i način na koji su

Javna nabava
Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo

Javna nabava
Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija

Javna nabava

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno 🙂

Javna nabava
Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija

Javna nabava
Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme

Javna nabava

Objašnjenja na konkretnim primjerima iz prakse.

Uredsko poslovanje

5

Javna nabava

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja Dkoma

Javna nabava

Odlični predavači i organizacija

Javna nabava

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje
Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana

Javna nabava

Edukacija je bila vrhunska!

Javna nabava
Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala Vam.

Javna nabava
Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista

Javna nabava