ZAMJENA STRUČNJAKA ZBOG NASTUPA OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI – DOPUŠTENA

Autor: Helena Plemenik dipl.iur.

AKTUALNA PRAKSA DKOM-a

Prema Rješenju DKOM-a KLASA: UP/II-034-02/22-01/446 od 24.8.2022. ponuditelju je dopušteno zamijeniti stručnjaka s kojim dokazuje tehničku i stručnu sposobnost ukoliko je sporni stručnjak dao otkaz nakon predaje ponuda. Ponuditelj u tom slučaju treba Naručitelju dokazati da stručnjak više nije njegov zaposlenik, te da se radi o osobno uvjetovanom otkazu.

Prva okolnost se može dokazati na način da ponuditelj dostavi odjavu s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a druga se dokazuje dostavom Izjave o osobno uvjetovanom otkazu stručnjaka. Pod navedenim okolnostima zamjena stručnjaka se smatra objektivnom okolnosti zbog koje je dopuštena zamjena jer je navedeno okolnost na koju ponuditelj nije mogao utjecati, te ne može zbog toga biti penaliziran odbijanjem ponude.

Rješenje DKOM-apročitaj

Zanima Vas više, prijavite se na našu edukaciju pa možemo zajedno komentirati.

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan

Uredsko poslovanje
Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i

Javna nabava

Mali broj polaznika što omogućava rad u ugodnoj

Javna nabava
Javna nabava

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno

Javna nabava
Svidjele su mi se teme i način na koji su

Javna nabava
Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala

Javna nabava
Uvijek je dobro imati što više praktičnih primjera. Sve u

Javna nabava
Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo

Javna nabava
Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme

Javna nabava
Gđa Šperanda vrhunski drži predavanja: konkretno i iscrpno, s puno

Javna nabava
Uredsko poslovanje

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja

Javna nabava
Javna nabava
Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista

Javna nabava
Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što

Javna nabava
Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana

Javna nabava
Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne

Javna nabava
Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija

Javna nabava