Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju

“Svoju pisarnicu moraš držati urednom i na svako pismo koje primiš moraš označiti odakle je stiglo, te godinu, mjesec i dan, pohraniti ga na određeno mjesto i na svako odgovoriti te s gornje strane označiti: odgovor. Potom ih svaki mjesec poveži u svežnjeve i spremi ih, a jednako naniži i sve mjenice koje plaćaš, važna pisma, bilježke ili isprave i čuvaj ih kao vrlo potrebne stvari. Uvijek misli na svoje knjige, jer su u njima svi trgovački podaci”

Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela marcatura, 1458.

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju donijeta u srpnju 2021. predstavlja jednu od najvećih reformi državne i javne uprave do sada – prema toj Uredbi javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, sva javnopravna tijela dužna su uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja. Edukacija je prilagođena primjeni nove Uredbe i pravila koje ona donosi.

Edukacija obuhvaća znanje uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj, koje je u praksi potrebno mnogima, a izučava se samo na nekim učilištima. Uz svladavanje uredskog poslovanja sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, prelaze se osnove spisovodstva (dakle dokumentacijom koja se ne vodi u sustavu uredskog poslovanja) te organizacije i rada pismohrane. U prvom dijelu edukacije prelazi se teorija, ali uz primjere iz prakse, da bi se kasnije radilo na primjerima, primjerice sastavljanje klase i urudžbenog broja te pripreme za pošiljki slanje poštom. Uključene su i nove izmjene Zakona o općem upravnom postupku koje se tiču informatizacije poslovanja. Također, navode se i poveznice prema drugim propisima, primjerice Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Opseg obveznika primjene Uredbe o uredskom poslovanju s godinama je sve veći. Usložnjavane sustava lokalne samouprave, decentralizacija, prenošenje javnih ovlasti na ustanove, pa i trgovačka društva dovelo je do toga da je uredsko poslovanje uvelike izišlo iz okvira klasične administracije i uredskih zgrada državne uprave. Stoga je i broj osoba koji barem dio svog poslovanja moraju obavljati sukladno pravilima o uredskom poslovanju širi nego ikada. U praksi to uključuje i mnoge pojedince koji tijekom redovnog školovanja nisu bili u prilici naučiti uredskom poslovanje i općenito rad sa spisima.

Uredskim poslovanjem se danas moraju baviti i oni koji se s uredskim poslovanjem nisu ni na koji način susretali u svom poslu, niti su razmišljali o upravnim poslovima. Broj tijela i organizacija s javnim ovlastima danas je iznimno širok. Nepoznavanje uredskog poslovanja s druge strane dovodi do pogrešaka i nekvalitetnog rada.

Prilika

Nova je Uredba izvrsna prilika za modernizaciju i digitalnu transformaciju tijela javne uprave s konačnim ciljem povećanja kvalitete usluge za krajnje korisnika (građane i gospodarstvo) te povećanje vlastite učinkovitosti.

Namjena

Svima koji se u svom poslovanju susreću s potrebom vođenja dokumentacije sukladno pravilima o uredskom poslovanju. Svima koji žele kvalitetno napraviti tranziciju na elektroničko poslovanje sukladno novoj Uredbi.

U iznos kotizacije uključeno je:
– Seminar ili webinar
– Svi potrebni materijali za praćenje edukacije
– Besplatno savjetovanje tijekom edukacije

Dodatno za polaznike seminara:
– Besplatne kave i drugi napitci
– Besplatan ručak

 

Redovna cijena
Seminar – 1450 HRK*
Webinar – 1090 HRK*
u prijavnici odaberite želite li seminar ili webinar
Popusti
20% popusta po polazniku za prijave s 4 i više polaznika
20% popusta za sve stalne polaznike ILBA edukacija

*navedena cijena je bez PDV-a, na istu se još dodaje PDV od 25%.

The event is finished.

Raspored sati

Uredsko poslovanje

9:00 - 10:30
Prvi dio
a) Uvod b) Opće odredbe c) Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
Predavači
Goran Vojković
10:30 - 10:45
Pauza za kavu
10:45 - 12:15
Drugi dio
a) Upisivanje pismena b) Klasifikacija c) Dostava pismena u rad d) Administrativno-tehnička obrada akta e) Otpremanje akta
Predavači
Goran Vojković
12:15 - 13:15
Pauza za ručak
13:15 - 15:00
Treći dio
a) Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja b) Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje c) Pečati, žigovi štambilji d) Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom e) Adresiranje f) Elektronička pošta u uredskom poslovanju g) Vježba (klase, urudžbeni brojevi, donošenje internih planova) h) Pitanja 14:15 i) Završetak 15:00
Predavači
Goran Vojković
Goran Vojković
Goran Vojković
Doktor društvenih znanosti, polje pravnih znanosti, znanstvena grana Pomorsko i općeprometno pravo
Preko 20 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora.

Datum

10.06.2022
Istekao!

Vrijeme

Prijava polaznika od 8:30
09:00 - 15:00

Lokacija

Ustanova - ILBA
Andrije Žaje 61, Zagreb
Website
https://www.usavrsavanje.hr/

Druge lokacije

WEBINAR
Tamo gdje se osjećate ugodno

Organizator

Ustanova – ILBA
Phone
+385 1 3090 509
Email
ilba@ilba.eu
Website
https://www.usavrsavanje.hr

Predavač