Prva izmjena Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Najavljena prva izmjena Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016

Važeći zakon o javnoj nabavi donesen je sada već davne 2016. godine, a stupio je na snagu 01.01.2017. godine. Predložene izmjene Zakona donose nam poboljšanje kod predaje žalbe jer se predlaže predaja žalbe isključivo u e-obliku. Time se ubrzava proces nabave i omogućuje primjena kraćeg roka mirovanja od 10 dana.

Ključni prijedlozi izmjene:

  • e-žalbu kao obveza
  • Uređenje iznose žalbenih naknada
  • Osiguranje da izjavljene žalbe obvezno sadrže žalbene navode, ukoliko žalba ne sadržava žalbene navode (opis nepravilnosti i obrazloženje), ista će se odbaciti kao neuredna, bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu
  • U slučaju dinamičkog sustava nabave izjavljena žalba na odluku o nedopustivosti sudjelovanja ne zaustavlja postupak javne nabave
  • U određenim slučajevima omogućava se ne primjena odredbi zakona o javnoj nabavi
  • Novi rok mirovanja od 10 dana umjesto 15 dana kao što je sada, a obzirom da se žalba dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije te naručitelj o istome, bez odgode, ima informaciju
  • Dulji rok za sklapanje ugovora u pisanom obliku, 90 dana umjesto 30 dana
  • Određuje se da će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave uskladiti Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17) s odredbama ovoga Zakona, s obzirom na potrebna usklađenja Pravilnika sa Zakonom

Detalje i predložene izmijene i komentare na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi možete pogledati i reagirati na

Detalji i komentari – e-savjetovanje.gov.hr do 23.04.2022.

Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija na visokoj razini. Interaktivno sudjelovanje, razmjena mišljenja i znanja stečena u praksi. Toplo preporučam ILBA edukacije svima.

Javna nabava

Odlična edukacija

Javna nabava

Odličan predavač i organizacija.

Javna nabava

Dobra interakcija i praktični savjeti

Javna nabava

Kvalitetno obrađena tema.

Javna nabava

Jasno, precizno i detaljno predavanje

Javna nabava

Sve vezano za edukaciju je zadovoljilo moja očekivanja.

Javna nabava

Sve super😊

Javna nabava

Edukacija točno onakva kakva treba biti, jasna i precizna

Javna nabava

Sve je bilo odlicno!

Javna nabava

Odličan raspored teorijskog i praktičnog dijela i sve pohvale predavaču 🙂

Javna nabava

Sve mi se svidjelo.

Javna nabava

Uključenost kolegica i kolega, pitanja i opuštenost i stručnost predavača.

Javna nabava

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno 🙂

Javna nabava

Dobra organizacija i vrlo ljubazni suradnici organizatora

Javna nabava

Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što ostavlja veći prostor za raspravu, ukoliko je potrebno.

Javna nabava

Čista petica

Javna nabava

Super preneseno znanje, pohvala

Javna nabava

Odlična i zanimljiva edukacija, izvrstan predavač i odlična voditeljica edukacije

Javna nabava

Vrhunski obrađene teme

Javna nabava

Jedna od najboljih edukacija na kojima sam bila. Predavac je bio odlican kao i organizacija cijelog semnirana. Velika razlika u odnosu na ostale seminare.

Javna nabava

Individualni i prijateljski pristup polaznicima

Javna nabava

Sve mi se svidjelo, način prezentiranja, objašnjavanja svakog koraka u detalje.

Javna nabava

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja Dkoma

Javna nabava

Odlični predavači i organizacija

Javna nabava

Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija predavanja uz učinkovito korištenje raspoloživog vremena.

Javna nabava

Interaktivan pristup predavača, konkretna objašnjenja

Javna nabava

Stručnost i ljubaznost cjelokupnog osoblja, naročito gđe. Renate, predavača i informatičke podrške

Javna nabava

Pristup, komunikacija, ljubaznost

Javna nabava

Komunikacija predavača i razmjena iskustva iz prakse

Javna nabava

Odlična organizacija, predavači i prostor.

Javna nabava

Veliko znanje i profesionalnost

Javna nabava

Edukacija je bila vrhunska!

Javna nabava

Vrlo ugodna atmosfera koja potiče komunikaciju i interakciju kako između sudionicima edukacije tako i između predavača i sudionika. Stručan predavač, odličan pristup temi koji obuhvaća i praktični dio primjene naučenog, a ne samo slušanje teorije.

Javna nabava

Temeljitost i jasnoća predavača.

Javna nabava

Predavač jasno i razumljivo prenosi znanje! Raspolaže velikim znanjem!

Javna nabava

Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista ste me oduševili idejom i proaktivnošću. Webinari su mi došli kao mali festival javne nabave 🙂 U kratkom vremenskom intervalu obradili ste mnoštvo vrlo zanimljivih i aktualnih tema sa vrhunskom predavačima. Hvala vam na tome i radujem se svakom ovakvom novom webinaru. Ocjena 5+ 🙂

Javna nabava

Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne nabave.

Javna nabava

Kao i uvijek, odlična organizacija i predavači

Javna nabava

Predavač je bio odličan, stručan i detaljno je objašnjeno svaki korak na novoj platformi

Javna nabava

Razmjena iskustava sa kolegama

Javna nabava

Posebno mi se svidjelo što je na edukaciji nije bilo previše ljudi te su svi imali priliku iznijeti probleme s kojima se suočavaju u praksi. Osim toga, jako mi se svidio pristup predavanju gđe. Vlatke Kos koja posjeduje ogromno znanje u području postupaka nabave i provedbi iste u sklopu provedbe EU projekata. Također, svojim pristupom omogućila je da edukacija bude vrlo opuštena dok se istovremno puno toga moglo naučiti.

Javna nabava

5

Javna nabava

Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo profesionalni i spremni na svako pitanje, odgovor, debatu i zajedničke zaključke s polaznicima. Meni jedno od (naj)boljih predavanja. Predavačima i organizatorima svaka pohvala.

Javna nabava

Tema i predavač

Javna nabava

Odlična edukacija, odličan predavač!

Javna nabava

Radionica s radom na računalu i izvrsnim predavačem

Javna nabava

5/5 super je bilo

Javna nabava

Jasno i precizno izlaganje

Javna nabava

Sažetost i jezgrovit webinar

Javna nabava

Svidjele su mi se teme i način na koji su prezentirane

Javna nabava

Sve je bilo odlično.

Javna nabava

Objašnjenja na konkretnim primjerima iz prakse.

Uredsko poslovanje

Mogućnost neposrednog sudjelovanja i interaktivni pristup bez čitanja s prezentacija

Javna nabava

Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme su aktualne i svima preporučujem ILBU.

Javna nabava

Organizacija, kava, ptredavač, prostor, ljubaznost

Javna nabava

Mali broj polaznika što omogućava rad u ugodnoj atmosferi

Javna nabava

Profesionalni pristup, znanje i vještine predavača, prostor i oprema – sve 5!

Javna nabava

Odlična organizacija, divna Renata!

Javna nabava

Komunikacija između predavača i korisnika.

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala Vam.

Javna nabava

Aktivno sudjelovanje uz računalo

Javna nabava

Ugodna atmosfera

Javna nabava

Gđa Šperanda vrhunski drži predavanja: konkretno i iscrpno, s puno praktičnih primjera. Sve najbolje!!! Hvala.
Gđa. Renata je uvijek ljubazna i susretljiva, tako da je vrlo lako iskomunicirati temu. Hvala obima!

Javna nabava

Kvalitetne teme i predavači.

Javna nabava

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje

Aktualne teme, koristan sadržaj tema i dobri savjeti. 🙂

Javna nabava

Odlično sve, organizacija i predavači

Javna nabava

Uvijek je dobro imati što više praktičnih primjera. Sve u svemu “profesionalci” u svom poslu….

Javna nabava

Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i kroz primjere. Sve pohvale za predavača.

Javna nabava

Vrlo stučno i interaktivno

Javna nabava

Predavač je s lakoćom i jednostavnim pristupom prilagođenim korisniku izložio sadržaj edukacije.

Javna nabava

Kao i uvijek sve 🙂

Javna nabava

Tema je uspješno prenesena na polaznike, osobito mi se svidjela stručnost predavača.

Javna nabava

Držanje rasporeda predavanja

Javna nabava