Prva izmjena Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Najavljena prva izmjena Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016

Važeći zakon o javnoj nabavi donesen je sada već davne 2016. godine, a stupio je na snagu 01.01.2017. godine. Predložene izmjene Zakona donose nam poboljšanje kod predaje žalbe jer se predlaže predaja žalbe isključivo u e-obliku. Time se ubrzava proces nabave i omogućuje primjena kraćeg roka mirovanja od 10 dana.

Ključni prijedlozi izmjene:

  • e-žalbu kao obveza
  • Uređenje iznose žalbenih naknada
  • Osiguranje da izjavljene žalbe obvezno sadrže žalbene navode, ukoliko žalba ne sadržava žalbene navode (opis nepravilnosti i obrazloženje), ista će se odbaciti kao neuredna, bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu
  • U slučaju dinamičkog sustava nabave izjavljena žalba na odluku o nedopustivosti sudjelovanja ne zaustavlja postupak javne nabave
  • U određenim slučajevima omogućava se ne primjena odredbi zakona o javnoj nabavi
  • Novi rok mirovanja od 10 dana umjesto 15 dana kao što je sada, a obzirom da se žalba dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije te naručitelj o istome, bez odgode, ima informaciju
  • Dulji rok za sklapanje ugovora u pisanom obliku, 90 dana umjesto 30 dana
  • Određuje se da će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave uskladiti Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17) s odredbama ovoga Zakona, s obzirom na potrebna usklađenja Pravilnika sa Zakonom

Detalje i predložene izmijene i komentare na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi možete pogledati i reagirati na

Detalji i komentari – e-savjetovanje.gov.hr do 23.04.2022.

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje
Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme

Javna nabava
Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne

Javna nabava

Objašnjenja na konkretnim primjerima iz prakse.

Uredsko poslovanje
Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana

Javna nabava
Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što

Javna nabava
Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista

Javna nabava

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja Dkoma

Javna nabava
Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija

Javna nabava

5

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala Vam.

Javna nabava
Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i

Javna nabava

Odlični predavači i organizacija

Javna nabava
Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija

Javna nabava
Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo

Javna nabava

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno 🙂

Javna nabava

Edukacija je bila vrhunska!

Javna nabava
Svidjele su mi se teme i način na koji su

Javna nabava

Sažetost i jezgrovit webinar

Javna nabava

Čista petica

Javna nabava