Prva izmjena Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Najavljena prva izmjena Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016

Važeći zakon o javnoj nabavi donesen je sada već davne 2016. godine, a stupio je na snagu 01.01.2017. godine. Predložene izmjene Zakona donose nam poboljšanje kod predaje žalbe jer se predlaže predaja žalbe isključivo u e-obliku. Time se ubrzava proces nabave i omogućuje primjena kraćeg roka mirovanja od 10 dana.

Ključni prijedlozi izmjene:

  • e-žalbu kao obveza
  • Uređenje iznose žalbenih naknada
  • Osiguranje da izjavljene žalbe obvezno sadrže žalbene navode, ukoliko žalba ne sadržava žalbene navode (opis nepravilnosti i obrazloženje), ista će se odbaciti kao neuredna, bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu
  • U slučaju dinamičkog sustava nabave izjavljena žalba na odluku o nedopustivosti sudjelovanja ne zaustavlja postupak javne nabave
  • U određenim slučajevima omogućava se ne primjena odredbi zakona o javnoj nabavi
  • Novi rok mirovanja od 10 dana umjesto 15 dana kao što je sada, a obzirom da se žalba dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije te naručitelj o istome, bez odgode, ima informaciju
  • Dulji rok za sklapanje ugovora u pisanom obliku, 90 dana umjesto 30 dana
  • Određuje se da će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave uskladiti Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17) s odredbama ovoga Zakona, s obzirom na potrebna usklađenja Pravilnika sa Zakonom

Detalje i predložene izmijene i komentare na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi možete pogledati i reagirati na

Detalji i komentari – e-savjetovanje.gov.hr do 23.04.2022.

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja Dkoma

Javna nabava

Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme su aktualne i svima preporučujem ILBU.

Javna nabava

Čista petica

Javna nabava

Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija na visokoj razini. Interaktivno sudjelovanje, razmjena mišljenja i znanja stečena u praksi. Toplo preporučam ILBA edukacije svima.

Javna nabava

Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo profesionalni i spremni na svako pitanje, odgovor, debatu i zajedničke zaključke s polaznicima. Meni jedno od (naj)boljih predavanja. Predavačima i organizatorima svaka pohvala.

Javna nabava

Sažetost i jezgrovit webinar

Javna nabava

Odlični predavači i organizacija

Javna nabava

Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne nabave.

Javna nabava

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje

Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista ste me oduševili idejom i proaktivnošću. Webinari su mi došli kao mali festival javne nabave 🙂 U kratkom vremenskom intervalu obradili ste mnoštvo vrlo zanimljivih i aktualnih tema sa vrhunskom predavačima. Hvala vam na tome i radujem se svakom ovakvom novom webinaru. Ocjena 5+ 🙂

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala Vam.

Javna nabava