Ostalo

Konstantno se razvijamo i uvodimo nove edukacije

Prati nas Instagram Facebook Linkedin Youtube Pratimo promjene zakonodavnog okvira, potrebe javnih i državnih institucija te privatnog sektora. Konstantno promišljamo o novim edukacijama za naše polaznike. Koncept naših predavanja je povezivanje teorije s praksom. Naše edukacije vode vrhunski predavači koji predaju ona područja u kojima svakodnevno rade i prikupljaju praksu. Svaka naša edukacija je prenošenje

Konstantno se razvijamo i uvodimo nove edukacije Read More »

ILBA pristupila etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura

Povjerenje naših polaznika i partnera nama je najvažnije. Stoga smo pristupili Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj jer je pouzdan i transparentan način rada jedini način kojim u ILBA-i znamo raditi. Što to znači za Vas? Pristupom Etičkom kodeksu ILBA prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa u svrhu zaštite naših polaznika

ILBA pristupila etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura Read More »

Naša transformacija za Vaše bolje iskustvo – Nova stranica

Uz dugogodišnju tradiciju znanja, teorije i prakse, svakom polazniku/klijentu, odlučili smo pristupiti  još kvalitetnije, pružanjem znanja, zajedno s našim suradnicima/vrhunskim predavačima. Kako bi stalno napredovali u izgrađivanju znanja i novih inovativnih pristupa, za Vas smo pripremili novu stranicu kao stratešku bazu lakšeg pristupa zajedničkoj komunikaciji putem koje će se svakom klijentu/polazniku pristupati stručno, personalizirano i

Naša transformacija za Vaše bolje iskustvo – Nova stranica Read More »