ILBA pristupila etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura

Povjerenje naših polaznika i partnera nama je najvažnije. Stoga smo pristupili Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj jer je pouzdan i transparentan način rada jedini način kojim u ILBA-i znamo raditi.

Što to znači za Vas?

Pristupom Etičkom kodeksu ILBA prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa u svrhu zaštite naših polaznika i partnera.

▶️ Nećemo zloupotrijebiti uvođenje eura za neopravdano povećanje cijena
▶️ Preračunavanje vršimo sukladno fiksnom tečaju i matematičkim pravilima zaokruživanja
▶️ Dvojno prikazivanje cijena
▶️ Edukacija naših radnika o uvođenju eura