Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju

Održano predavanje na temu „Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju“ 10.06.2022. godine.

Nova Uredba o uredskom poslovanju donijeta u srpnju 2021. predstavlja jednu od najvećih reformi državne i javne uprave do sada – prema toj Uredbi javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, sva javnopravna tijela dužna su uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja.

Edukacija je prilagođena primjeni nove Uredbe i pravila koje ona donosi.

Zahvaljujemo se našem predavaču izv. prof. dr. sc. Goranu Vojkoviću na odličnom predavanju i predanosti polaznicima koji su ga slušali uživo i onima koji su bili online. 🙂

Predavanje je održano kao seminar i webinar. Ponosni smo i zadovoljni na ocjene polaznika. Takva nas potpora jača, te spremno koračamo prema još kvalitetnijim edukacijama u budućnosti.

Očekujemo ponovno edukaciju na istu temu tijekom jeseni, stoga prati nas putem naših digitalnih kanala i pripremi se na vrijeme za “novo normalno” u uredskom poslovanju od 01.01.2023. godine. 🙂

Objašnjenja na konkretnim primjerima iz prakse.

Uredsko poslovanje

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje