Edukacija

Pregovaračke vještine

Radite u prodaji? Radite u nabavi? Zaduženi ste za projekt ili ste menadžer koji upravlja nekom organizacijskom jedinicom? Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i upoznajte se s vještinama koje su Vam potrebne za uspješno pregovaranje. Cilj edukacije je osposobiti polaznike za vođenje poslovnih pregovora te kako prilagoditi svoju komunikaciju situaciji i dionicima […]

Pregovaračke vještine Read More »

Praćenje usklađenosti – upravljanje rizicima

Zaduženi ste za projekt ili ste menadžer koji upravlja nekom organizacijskom jedinicom? Važno Vam je prepoznati i upravljati rizicima? Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i prepoznajte rizike na vrijeme. Cilj edukacije je upoznati polaznike s rizicima u poslovanju, te upoznati polaznike s alatima za upravljanje rizicima. Uspjeh poslovanja je u mogućnosti kontrole

Praćenje usklađenosti – upravljanje rizicima Read More »

Postupanja u žalbenim i upravnim postupcima, primjena ENP-a i čl.293, primjeri iz prakse DKOM

Naručitelj ste? Ili možda ponuditelj? Zanima Vas kako DKOM gleda na Vaš postupak nabave? Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i riješi sve nedoumice oko određivanja ENP kriterija i primjene članka 293. Preveniraj žalbu i olakšaj sebi posao 🙂 Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂 Kreni Ne znate kada Vam ističe

Postupanja u žalbenim i upravnim postupcima, primjena ENP-a i čl.293, primjeri iz prakse DKOM Read More »

Utjecaj uvođenja EUR-a na javnu nabavu te provedba nabava financiranih sredstvima EU

Kako uvođenje EUR-a utječe na postupke javne nabave? Kako će izgledati statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu? Što s ugovorima? Kako izvršiti preračunavanje? Što s planom nabave? Samo su neka od pitanja vezana uz uvođenje EUR-a. Provodite javnu nabavu financiranu iz fondova EU? Zanima Vas koje su aktualne preporuke posredničkih tijela? Kakva je

Utjecaj uvođenja EUR-a na javnu nabavu te provedba nabava financiranih sredstvima EU Read More »

Mala škola javne nabave – Jednostavna nabava, otvoreni i pregovarački postupak javne nabave

U maloj školi javne nabave proći ćemo kroz postupke kojima naručitelji najčešće nabavljaju robu, radove ili usluge. Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i saznaj kako se provodi jednostavna nabava, otvoreni i pregovarački postupak javne nabave. Provjerite razinu Vašeg znanja našim jednostavnim pitalicama 🙂 Kreni Ne znate kada Vam ističe trenutni certifikat, izvršite

Mala škola javne nabave – Jednostavna nabava, otvoreni i pregovarački postupak javne nabave Read More »

Koraci u provedbi otvorenog postupka javne nabave s ključnim točkama i značajkama uz prikaz prakse DKOMa i VUS RH

Ova PRAKTIČNA i INTERAKTIVNA radionica usmjerena je u potpunosti na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve u okviru najvažnijih postupaka i tehnika javne nabave. Polaznici će tako dobiti uvid u noviju pravnu praksu te korak po korak prolaziti kronološki kroz sve ključne točke postupka, sve s ciljem lakšeg snalaženja

Koraci u provedbi otvorenog postupka javne nabave s ključnim točkama i značajkama uz prikaz prakse DKOMa i VUS RH Read More »

NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE

Cilj predavanja je kroz primjere iz prakse sudionicima približiti najčešće propuste u izradi dokumentacije o nabavi, definiranju kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude te najčešće propuste u fazi pregleda i ocjene ponuda. U drugom dijelu predavanja će se detaljno razraditi postupak pripreme odgovora na žalbu, od forme do zahtjeva naručitelja, te

NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE Read More »

JAVNA NABAVA KROZ PRESUDE VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH, NAJNOVIJA RJEŠENJA DKOM-a

Naručitelj ste? Ili možda ponuditelj? Zanima Vas kako DKOM gleda na Vaš postupka nabave? Prijavite se na edukaciju klikom na “PRIJAVI SE” i riješi sve nedoumice oko pripreme dokumentacije o nabavi, pripreme i predaje ponude, pregleda i ocjene ponuda. Preveniraj žalbu i olakšaj sebi posao 🙂   POVEZNICE S TEMOM/TEMAMA IZ NASTAVNOG PROGRAMA 10. Dokumentacija

JAVNA NABAVA KROZ PRESUDE VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH, NAJNOVIJA RJEŠENJA DKOM-a Read More »